Det spillested i Danmark, der har gjort en særlig indsats for at øge tilgængeligheden for mennesker med handicap modtager i morgen eftermiddag Bevica Fondens tilgængelighedspris 2017 på 100.000 kr. Det sker ved Dansk Lives Internationale livemusik-konference på Den Sorte Diamant i København.

Illustration: Mikkel Straarup Møller

Og der har været rift om at komme øverst på podiet. Da fristen udløb, havde 15 store og små spillesteder og festivaler indsendt deres ansøgning.

Bag prisuddelingen ligger et stort forarbejde, som Muskelsvindfonden har været initiativtager og en vigtig bidragyder til.

”Vores interesse har fra starten været, at vi gerne ville være med til at hæve niveauet for tilgængelighed ved livemusik – både på spillesteder og festivaler i Danmark,” siger Muskelsvindfondens direktør Henrik Ib Jørgensen, som derfor i 2014 tog initiativ til projekt Volue – livemusik for alle.

Ikke kun fysisk tilgængelighed

I samarbejde med Roskilde Festivalen, Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og med støtte fra Realdania blev målet for projektet at udvikle en række anbefalinger og gode råd til spillesteder og festivaler om tilgængelighed. Og det skulle ikke kun handle om den fysiske tilgængelighed, men i lige så høj grad om service, formidling og attitude.

I 2016 kom brancheorganisationen for danske spillesteder, Dansk Live, ind i projektet som projektleder for at udbrede kendskabet til anbefalingerne blandt deres medlemmer.

Hovedprismodtager får 100.000 kr.

Bevica Fonden har siden 2011 hvert år uddelt en tilgængelighedspris til en person eller organisation, som gør en særlig indsats for mennesker med handicap. I 2015 modtog projekt Volue tilgængelighedsprisen, og det blev allerede dengang aftalt at gå videre i 2017 med at præmiere et spillested og en festival. I år har Bevica Fonden så lagt 300.000 kr. i puljen som anerkendelse og støtte til flere tilgængeligheds-initiativer i livemusikbranchen. De 100.000 kr. bliver givet til hovedprismodtageren.

Et fælles fundament

Henrik Ib Jørgensen er glad for det fokus, både projekt Volue – livemusik for alle og prisuddelingen sætter på tilgængeligheden til livemusik. Hele forløbet har rejst mange diskussioner både om, hvor langt spillestederne er klar til at gå, og hvad der er rimeligt og urimeligt at forlange af spillestederne.
Nogle af de væsentligste diskussioner har handlet om sikkerhed. “Når man kan komme ind, skal man også kunne komme ud”, har både handicaporganisationerne og koncertarrangørerne lagt vægt på.

Selv om Volue’s anbefalinger nu er nedfældet og godkendt af såvel Dansk Live som handicaporganisationerne, lægger Henrik Ib Jørgensen ikke skjul på, at anbefalingerne langt fra er færdigudviklede.

”Volue’s anbefalinger opfylder en minimumsstandard, så der er stadig plads til udvikling. Men vi har et fælles fundament, og det er en vigtig begyndelse,” siger Henrik Ib Jørgensen.