Portalen Sundhedspolitisktidsskrift.dk skrev i sidste uge, at Medicinrådet vil genoptage sagen om den ny medicin Spinraza, som er til mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA, på rådsmøde den 15. marts 2018. Medicinrådets sekretariat kunne dog ikke bekræfte overfor Muskelsvindfonden, at sagen kom på dagsordenen. I dag fredag den 9. marts fremgår det, at Spinraza er på dagsordenen som orienteringspunkt, hvor der er efterfølgende er lagt op til en drøftelse.

Spinraza som orienteringspunkt med mulig drøftelse

Ifølge sundhedspolitisktidskrift.dk skulle Spinraza-sagen blive genoptaget efter pres fra visse medlemmer af rådet. Af mødets dagsorden fremgår det, at Spinraza er på som orienteringspunkt med mulighed for drøftelse. “Formandskabet præsenterer Rådet for status på drøftelserne vedrørende nusinersen (Spinraza) siden sidste rådsmøde”, lyder det under punktet på dagsordenen.

Muskelsvindfonden kan kun håbe, at drøftelserne kan få rådet til at genoverveje sine anbefalinger. Der bliver dog med stor sandsynlighed ikke truffet ny afgørelse om ibrugtagen af Spinraza på selve mødet den 15. marts.

Medicinrådet i Danmark har modsat Norge og Sverige sagt nej til Spinraza, og hvis Danmark fulgte trop med de to nordiske lande, kan afgørelsen få stor betydning for børn og unge med SMA. Også lande som Tyskland, Italien og Spanien har taget Spinraza i brug, mens Danmark modsat de lande ikke anerkender evidensen af studierne vedrørende Spinraza, ligesom Danmark vurderer, at prisen på medicinen er for høj. Prisen på medicinen er ikke kendt for offentligheden; men fra medicinalfirmaet bag medicinen er meldingen, at der er givet stort nedslag i forhold til den listepris, der er offentliggjort.

Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet

Det danske krav om evidens er for højt

– Det danske krav om evidens i denne forbindelse ligger ikke på linje med de andre landes eller EMAs vurdering (EMA: Europæisk Medicinagentur, red). Det danske krav er meget højere, og når Danmark beder om at få udført flere, nye studier, som lever op til det danske krav, konstateres der, at ingen nye studier vil kunne imødekomme det danske krav. Det er uacceptabelt, og imens forværres funktionsevnen hos en række børn, unge og voksne med SMA, mener Lisbeth Koed Doktor, formanden for Muskelsvindfonden.

Nogle steder fremføres det, at Medicinrådet blot giver anbefalinger og at det fortsat er muligt for den enkelte læge og region at vurdere behandlingsbehov fra patient til patient.

– Vi må konstatere, at virkeligheden nok er anderledes end den udmelding. Ledelse kan i sin argumentation for ikke at igangsætte behandling til enhver tid henvise til den manglende anbefaling fra Medicinrådet, siger Lisbeth Koed Doktor.

Inddragelse af flere eksperter

– Muskelsvindfonden har kritiseret, at medicinrådet ikke har inddraget alle relevante eksperter i fagudvalget for Spinraza. Fx er repræsentanter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) ikke blevet inddraget. RCFM er ellers et højt specialiserede nationalt center, hvortil neurologiske afdelinger landet over henviser mennesker med muskelsvinddiagnoser. Muskelsvindfonden har gennem hele Spinrazasagen haft kontakt til RCFM, fortæller formand for Muskelsvindfonden, Lisbeth Koed Doktor. Hun fortsætter:

– RCFM har orienteret os om, at de har sendt et brev til Medicinrådet, hvori de beder om en faglig redegørelse for, hvorfor rådet har valgt at afvise behandling med Spinraza. Muskelsvindfonden ser gerne, at Medicinrådets fagudvalg vedrørende Spinraza får mulighed for at udarbejde en ny vejledende rapport med inddragelse af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind – og ikke mindst de nyeste resultater fra de engelske undersøgelser af Spinraza, som er publiceret i et anerkendt fagtidskrift.

Brevet fra RCFM er en del af bilagssamlingen til punktet om Spinraza.

Oversigt over anbefalinger af Spinraza i hhv. Sverige, Norge og Danmark.

Se dagsordenen for rådets møde.