Folketingsvalget er over os, og det er en oplagt mulighed for at komme i dialog med politikerne i lokalområdet. Læs med her og få inspiration til spørgsmål, der bl.a. kan stilles til de kommende valgmøder med politikere.

I tiden op til valget vil der blive afholdt adskillige valgmøder landet over, og alle kan gribe chancen og bringe lys over forskellige handicappolitiske emner og udfordringer. Vi har i den forbindelse samlet følgende forslag til spørgsmål, som I kan stille på valgmøder og til debatarrangementer, men også på Facebook, i debatindlæg, på gaden, eller hvor I ellers møder politikerne her i valgkampen.

Nedskæringer i BPA-ordninger (hjælperordninger)

Baggrund: Vi oplever, at der i landets kommuner sker voldsomme nedskæringer i BPA-ordningerne, alene fordi kommunerne vil spare penge. For den enkelte med handicap er det katastrofalt at få fjernet den praktiske hjælp, som gør det muligt at leve et aktivt liv. Alternativet er ofte hjemmehjælp og ledsagelse ud af huset under fire timer om ugen.

  • Hvordan løser vi det problem med dyre enkeltsager i en lille kommune, så det ikke er mennesker med handicap, der kommer til at betale?
  • Skal staten refundere en markant større del af udgifterne, eller skal finansieringen løftes helt ud af kommunerne?

Børns ret til undervisning

Baggrund: Børn, der er fraværende fra skole på grund af handicap, har ifølge loven en ret til supplerende undervisning, når fraværet samlet set har udsigt til at overstige femten dage i løbet af et skoleår. De færreste får den hjælp. Hjælpen har ellers til formål at gøre dem i stand til at fastholde deres faglige niveau på trods af det handicapbetingede fravær. Når børnene ikke får den undervisning, de er berettiget til, skyldes det dels, at skolerne ikke har de ressourcer, der skal til for at leve op til lovens krav. Dels skyldes det, at der ikke er nogen klagemulighed eller sanktion, når loven på dette område bliver overtrådt.

  • Hvad vil I gøre for at sikre børns ret til undervisning, når de har mere end femten fraværsdage om året som følge af deres handicap?
  • Vil I være med til at indføre en klagemulighed, når en skole/kommune ikke leverer den undervisning, de skal ifølge loven? (Det her er ekstra vigtigt, fordi elever med fysiske handicap i endnu højere grad end andre er afhængige af et velfungerende hoved og uddannelse, når de senere i livet skal ud og finde et arbejde.)

Behovet for ALS-startpakke

Baggrund: Mennesker med ALS venter i stigende omfang alt for længe på at få den hjælp, der gør det muligt at fortsætte med at leve et liv med job, familie og venner på trods af den forfærdelige sygdom. Når mennesker får konstateret kræft, træder der forskellige kræftpakker i kraft, og det fungerer. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker med ALS skal bokse med kommunen om hjælp samtidig med, at de har en så alvorlig og hurtigt fremadskridende sygdom.

  • Vil I fra politisk side være med til at sikre mennesker med ALS den støtte, som de har behov for? (Det kan handle om alt fra hjælpertimer i en BPA-ordning til ombygning af badeværelse.)

Faldende uddannelsesniveau blandt mennesker med handicap

Baggrund: Andelen af personer med handicap med en erhvervskompetencegivende uddannelse er de seneste år faldet. Vi ved, at uddannelse er ekstra afgørende for mennesker med handicap, da sandsynligheden for at være i arbejde generelt stiger med uddannelsesniveauet. De unge har brug for at kunne gennemføre en uddannelse på mere fleksible vilkår, fx ved at tage uddannelsen over længere tid. På især erhvervsuddannelserne er undervisningen ikke tilrettelagt fleksibelt. Den manglende fleksibilitet udgør en barriere for, at unge med handicap kan tage en ungdomsuddannelse.

  • Hvad er jeres holdning til at gøre ungdomsuddannelserne mere fleksible, så de bedre kan tilpasses behovene hos unge med handicap?

#Enmillionstemmer

I kan også synliggøre jeres historier ved at bruge #enmillionstemmer se mere her

Partiernes handicappolitik

Læs også om de politiske partiers handicappolitiske fokuspunkter