Vi kopierer adfærd, som andre har succes med. Forbilleder og rollemodeller giver os noget at stræbe efter og drømme om, og det giver os glæde, viser studier.

På utallige børneværelser har der gennem tiden hængt plakater af musikere, filmstjerner og sportsfolk. Forbilleder og rollemodeller for både børn og voksne. Psykolog Henrik Tingleff fortæller:

”Adskillige studier har gennem tiden vist, at vi, fra vi er ganske små, søger at kopiere den adfærd, som andre har succes med og får opmærksomhed eller ros for. Er der ikke noget at stræbe efter og se op til, forsvinder drive, motivation og lyst, og vi bliver mindre glade. Drives vi derimod løbende mod drømme og visioner, så trives og glædes vi.”

Forbillede både på og uden for banen

Det kan Nikolaj Richelsen, som er landsholdsspiller i parasporten el-hockey, nikke genkendende til:

”Jeg ser rigtig meget på folk, der er bedre end mig, for at lære om både stort og småt,” fortæller han og forklarer, at han som landsholdsspiller også godt ved, at han er et forbillede for andre:

”Jeg prøver så vidt muligt at vise mig fra min bedste side, når jeg ved, at der er yngre spillere til stede under kampe. Jeg ved nemlig, at de ikke kun lærer af, det jeg gør inde på banen, men også min væremåde uden for banen. Derfor er det vigtigt, at jeg tænker over, hvordan jeg opfører mig både på og uden for banen.”

En af de spillere, som blandt andet ser op til landsholdets spillere, er 15årige Kristine Streton, som også spiller el-hockey. Efter en oprykning skal Kristine i den kommende sæson endda selv prøve kræfter mod landets bedste el-hockey-spillere.

”Jeg har altid set op til de spillere, der spiller i 1. division. Jeg er helt vildt imponeret over deres måde at spille på og deres sammenspil på banen. Jeg kan derfor rigtig godt lide at se deres kampe og prøver også at lære lidt af dem.”

Sport giver meget mere end god motion

Udover at lære af andre og selv være et forbillede har Nikolaj Richelsen også kunnet bruge sin sport i sit liv uden for el-hockey-banen.

”Før jeg startede til el-hockey, var jeg et ret stille og indadvendt barn, der helst ikke skulle for meget i rampelyset. Men gennem min sport har jeg lært at påtage mig et ansvar og være en del af en gruppe, der er klar til at gå forrest under modgang. Jeg har lært, at jeg 9 ud af 10 gange kommer længere, hvis jeg faktisk arbejder sammen med de andre som et hold. Og jeg har lært, at en klar og tydelig kommunikation er nøglen til succes, uanset hvor presset situationen er,” fortæller han og slutter:

”Igennem sport har jeg også lært, at nederlag ikke altid er en skidt ting. På kort sigt er det selvfølgelig møgærgerligt at tabe en kamp, men hvis man reflekterer over, hvad der førte til nederlaget, så bør det have en positiv effekt på lang sigt. Og det prøver jeg at huske på i alle livets facetter.”

Børn får karakterstyrke af at blive taget alvorligt

For mange børn og voksne er det naturligt at vælge de mennesker, som de møder gennem deres sport, som rollemodeller. Og er man rollemodel, skal man være bevidst om det. Forfatter Xinxin Ren Gudbjörnsson fortæller:

”En af vores vigtigste opgaver i livet er at være rollemodel. Det kan godt være, vi ikke selv synes, at vi ved eller kan meget, men det, vi kan og ved, skal vi inddrage børnene i. Det giver en enorm karakterstyrke at blive taget alvorligt af de voksne.”

Når barnet vælger anderledes

Men sker det, at børn vælger en rollemodel, som forældrene mener er forkert, skal man som forælder passe på med at ”micro-manage” sine børn. For selvom forældre selvfølgelig helst ser deres børn blive til det, de ønsker for dem, er det ikke altid sådan, at verden hænger sammen, fortæller Xinxin Ren Gudbjörnsson og uddyber:

”Når børn finder en rollemodel, der f.eks. går i tøj, som forældrene ikke bryder sig om, og børnene efterfølgende begynder at klæde sig på samme måde, er det stadig i småtingsafdelingen. Frem for at forsøge at ændre på det, bør man i stedet spørge sig selv, om det er, fordi barnet ikke længere har de samme værdier? Klæder de sig anderledes, fordi de f.eks. gerne vil være popstjerne? Og hvorfor vil de så det? Er det, fordi de gerne vil være populære? Er det, fordi de gerne vil have mere opmærksomhed? Eller noget helt tredje? Når forældrene så finder svaret, er det tid til at kigge indad. Bare fordi barnet vil noget andet, er det jo ikke nødvendigvis forkert eller noget, man skal bremse.”

Fakta: Rollemodeller

  • På Wikipedia er definitionen på en rollemodel en person, hvis opførsel, eksempel eller succes kan emuleres af andre, særligt af yngre
  • Begrebet “rollemodel” menes at være opfundet af sociologen Robert K. Merton
  • Han havde en hypotese om, at individer sammenligner sig selv med referencegrupper af folk, som udfylder den sociale rolle, som individet selv aspirerer til
  • Eksperimenter fra 1960’erne viser, at det ligger automatisk i mennesker at kopiere adfærd, der giver succes. Man lavede forsøg, hvor man observerede to grupper børnehavebørn, der overværede en aggressiv adfærd fra en voksen. I den ene gruppe blev den aggressive adfærd belønnet, mens den i den anden gruppe blev korrigeret. Efterfølgende så man, at børnene, der havde set den aggressive adfærd blive belønnet, kopierede adfærden, mens det ikke skete i den anden gruppe.

Læs flere spændende artikler om det at være og have rollemodeller i Muskelkraft nr. 1 2017