Østre Landsret gav  torsdag den 12. oktober 2017 den danske stat medhold i sagen om aldersdiskrimination af mennesker med handicap. Der manglede bevisførelse for, at de to sagsøgere har lidt et urimeligt tab på baggrund af lovgivningen, lød landsrettens begrundelse. Den begrundelse undrer Muskelsvindfonden, som nu atter vil gå den politiske vej for få stoppet diskriminationen.

Folkepensionister med fysiske handicap mister hjælp til at få dækket de ekstra udgifter, der er forbundet med deres handicap i det øjeblik, de rammer pensionsalderen. De såkaldte merudgifter, som de fik dækket, før de blev folkepensionister. Som eksempel kan gives, at mennesker med handicap betaler – som alle andre – selv deres bil; men staten hjælper med at dække de ekstraudgifter, der er forbundet med det at have en handicapbil. På den måde kan en person med handicap stadig transportere sig på lige fod med andre mennesker.

Bevisførelsen var ikke tilstrækkelig, mente retten

Sagen endte i Østre Landsret, da Birte Brejner og Gunnar Frederiksen stævnede den danske stat for alders- og handicapdiskrimination for to år siden. De havde Muskelsvindfondens opbakning i ryggen. De to sagsøgere blev folkepensionister og kunne dermed ikke længere få dækket de ekstra udgifter, de har på grund af deres handicap. De førte bevis for deres udgifter i Østre Landsret; men retten mente altså ikke, at bevisførelsen var tilstrækkelig.

Personligt tillæg i stedet for merudgiftsdækning

Østre Landsret mener blandt andet, at det slet ikke er tilstrækkeligt bevist, at en folkepensionist med handicap ikke kan få dækket merudgifterne.
”Retten mener, at Birte Brejner og Gunnar Frederiksen kunne gøre brug af det, der hedder “personligt tillæg”. ”Personligt tillæg” er muligt at søge, hvis man som folkepensionist er særligt vanskeligt stillet økonomisk. Birte Brejner fremlagde ellers en mail fra sin kommune, hvori kommunen skrev, at hun ikke kan bruge personligt tillæg til at få dækket de ekstra udgifter, der er forbundet med hendes handicap. Landsretten anså ikke kommunens afslag som værende god nok dokumentation, fordi mailen var et mere uformelt afslag,” siger Jørgen Lenger, udviklingschef i Muskelsvindfonden og fortsætter:
”Østre Landsret ser også bort fra, at “personligt tillæg” ikke har karakter af handicapkompensation, men er en individuel og trangsbestemt ydelse. Og som jeg sagde i min afhøring, har jeg gennem mine 30 år i Muskelsvindfonden aldrig set handicapbetingede udgifter dækket som “personligt tillæg”.

270 kroner til rådighed

Østre Landsret mener heller ikke, at man kan sige, at Birte Brejner som folkepensionist er stillet i en urimelig belastende situation, selv om hun dokumenterede i retten, at hun efter faste udgifter kun har et rådighedsbeløb på 270 kr. pr. måned.

Det koster i øvrigt – fuldt indfaset efter 15 år – 70 millioner kroner om året at lade mennesker med et handicap beholde den merudgiftsydelse, de havde, før de blev folkepensionister. Det fremgår i et svar den 25. juni 2014 fra daværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Nu er det op til politikerne

Under selve retssagen pointerede kammeradvokat Sune Fugleholm, statens forsvarer, at det ikke var en sag for domstolene, men derimod for Folketinget, hvor det er op til politikerne at ændre reglerne. Det er nu den vej, Muskelsvindfonden går, selvom foreningen tidligere har fremlagt problemet for flere politikere adskillige gange.
”Som jeg har sagt før, mener flere politikere, at der er et problem; men ingen har gjort noget ved sagen. Vi vil dog nu genoverveje de politiske muligheder, fordi Socialministeriet nødvendigvis må tage stilling til Østre Landsrets opfattelse af, at man som folkepensionist kan søge personligt tillæg som handicapkompensation. Især i lyset af, at kammeradvokaten var Socialministeriets repræsentant under retssagen og bad om en politisk løsning,” siger Jørgen Lenger.

Sagen bliver ikke anket

Gunnar Frederiksen oplyser, at han ikke ønsker at anke sagen til Højesteret. Birte Brejner har desværre ikke mulighed for at anke. Hun nåede ikke engang at opleve afgørelsen, da hun døde efter kort tids sygdom tirsdag d. 20. september. Ære være hendes minde.