Der var en byge af spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby under gårsdagens samråd om prioritering af sygehusmedicin. Samrådet handlede om Medicinrådet, Danmarks prioriteringsinstitut for sygehuslægemidler, og mødets mange spørgsmål tog udgangspunkt i den konkrete sag om Spinraza, som er medicin til mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Og ministeren forpligtede sig til at gå videre med sagen.

Salen var fyldt med spændte tilhørere, da dagens samråd om Medicinrådet blev åbnet af formand for ældre- og sundhedsudvalget Liselott Blixt. Det var Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti, som stod i spidsen for at indkalde ministeren til samråd, da han blandt andet mente, at de syv principper for prioritering af sygehuslægemidler ikke er blevet overholdt i sagen om Spinraza. De syv principper er Folketingets retningslinjer for prioritering af sygehusmedicin, og Medicinrådet er forpligtet til at følge disse i de anbefalinger, som rådet kommer med.

LÆS: De syv principper for prioritering af sygehusmedicin.

Ministeren vil indskærpe det 7. princip

Udviklingschef i Muskelsvindfonden Jørgen Lenger var positiv efter mødet, og han mener, at ministeren var meget forpligtende. Han er ikke i tvivl om, at der snart kommer til at ske noget.

Formanden for Muskelsvindfonden Lisbeth Koed Doktor er enig med Jørgen Lenger:

– Ministeren understregede, at hun vil indskærpe det syvende princip over for regionerne, da hun er orienteret om, at dette princip ikke bliver udmøntet ifm sagen om Spinraza.

Det syvende princip indebærer, at der sikres lige adgang for både store og små patientgrupper, og at der tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Med andre ord skal det være muligt for læger at få dispensation til at give medicinen til patienter, som de mener, får gavn af den.

Se: Overblik over Spinraza-sagen.

Regionerne undergraver deres eget system

– Ministeren meldte klart ud, at der er fri ordinationsret i Danmark. Den ret indebærer, at læger ud fra individuelle lægefaglige betragtninger har friheden til at ordinere det mest hensigtsmæssige lægemiddel til deres patienter, siger Lisbeth Koed Doktor.

Ministeren havde fået flere eksempler på praksis, hvor hun kunne se, at den frie ordinationsret ikke er blevet udmøntet i Spinraza-sagen – derfor vil hun tage fat i regionerne for at sikre, at alle syv principper bliver overholdt. Hvad konsekvensen for regionerne er, er stadig uklart; men Jørgen Lenger påpeger, at regionerne jo netop undergraver deres egen konstruktion, hvis de ikke overholder det syvende princip.

Under samrådet gjorde ministeren det også meget klart, at hvis det syvende princip ikke bliver overholdt, ”får det konsekvenser for den samlede konstruktion”.

Lighed i sundhed

Der var hele vejen rundt om bordet enighed om, at der skal være lighed i sundhed, og der var enighed om, at det er vigtigt, at ministeren får løst de udfordringer, der er med konstruktionen omkring Medicinrådet.

– Det er en vigtig sag, og i mine øjne er det en skandale, at landets største parti – Socialdemokratiet – ikke var tilstede, siger Jørgen Lenger.
Han forklarer, at en sag som Spinraza kommer til at foregå ”i spring”:

– Det udfordrer naturligvis vores tålmodighed; at det er en længere proces, men det er en del af demokratiet. Men der var masser af tilkendegivelser hele vejen rundt, så der kommer til at ske noget, mener Jørgen Lenger.

Artiklen fortsætter under billederne

At føle sig som en byrde

Samrådet varede mere end en time, da de fremmødte politikere havde mange spørgsmål til ministeren. Jeppe Jakobsen rundede af med en vigtig pointe:

– De høje priser bliver konstant nævnt, og vi skal være opmærksomme på, at der sidder nogle mennesker, som af den grund kommer til at føle sig som en byrde for samfundet. Men det er de ikke!

Genlæs Jørgen Lengers indlæg fra 21. oktober “Lighed i sundhed er ellers den politiske ledetråd”

Hvad er Spinraza?

Spinraza er ny og banebrydende medicin til mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Medicinen er frigivet i en lang række lande, herunder Tyskland, Spanien, Sverige og Norge. I Danmark har Medicinrådet sagt nej til Spinraza to gange: I oktober 2017 og igen i januar 2018.

Medicinrådet

Medicinrådet er Danmarks prioriteringsinstitut for sygehusmedicin. Medicinrådet skal anbefale medicin ud fra effekt, pris og eksisterende behandling. Medicinrådet skal følge Folketinget syv principper for prioritering af medicin. Første medicinsag, som medicinrådet behandlede var om Spinraza, og det var i oktober 2017.