Det har været en længere optakt. Og som i historien med ”Peter og ulven”, har åbningen været udråbt og derefter udsat flere gange i løbet af de sidste tre måneder. Men nu burde det være ganske vist. Danmarks første letbane er godkendt til at køre på skinnerne, og det betyder gratis ture fra klokken 11 i dag og resten af dagen. Den officielle åbning sker på Hack Kampmanns Plads fra kl. 10.15 med taler af rådmand Kristian Würtz og regionrådsformand Bent Hansen.

I Danmarks nye transportløsning er der taget højde for tilgængelighed. Repræsentant i Muskelsvindfonden, Peter Bach-Nielsen, har siddet i Letbanens Råd for Tilgængelighed for at sikre, at Letbanen bliver så tilgængelig som overhovedet muligt.

Letbanens Råd for Tilgængelighed består af forskellige interessegrupper som for eksempel repræsentanter fra handicap- og ældrerådene i de østjyske kommuner samt Landsforeningen for udviklingshæmmede.

Peter Bach-Nielsen ser frem til åbningen:

– Jeg er meget spændt på at se, om alle vores anbefalinger er blevet fulgt. Vi har set vognene i Bergen, og her så de rigtig fine ud. Perronerne ser også ud til, at de er tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere, siger Peter Bach-Nielsen, som også er næstformand for Handicaprådet i Aarhus Kommune.

Indretningen har været et puslespil

Claus Rehfeld Moshøj er direktør i Aarhus Letbane, og han understreger, at det har været af høj prioritet, at Letbanen bliver nem og bekvem at rejse med for alle.

– Vi har arbejdet indgående med design og indrettet tog samt perron, så de fungerer optimalt for alle passagerer, siger han og uddyber:

– Det har været lidt af et puslespil at indrette perronerne, da vi har ønsket et design, der så vidt muligt tager hensyn til alle brugergrupper – både dem med barnevogn, dem i kørestol, de gangbesværede og dem med nedsat syn eller hørelse.

I alt er 19 ud af 49 letbane-standsningssteder med nyetablerede perroner. De resterende 30 perroner er i øjeblikket ved at blive tilpasset den kommende letbanedrift. For eksempel bliver perronen på Odder Station sænket med 20 centimeter for at matche letbanetogenes indstigningsniveau, da brugerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke må træde ned i en vogn.

Letbanen har blandt andet sørget for:

  • Lave gulve og præcis placering ved perronerne, som gør det lettere for ældre, gangbesværede, kørestolsbrugere og folk med barnevogne at stige på og af.
  • Du kan fastspænde din kørestol i flexarealet.
  • Når du skal ind og ud af Letbanen, kan du benytte mertidsknappen (blå knap), hvis du fx rejser med kørestol, barnevogn eller rollator og har behov for mere tid til indstigning.
  • Højden på knapper er justeret, så de passer til passagerer med forskellig højde, og de kan trykkes på, uden at man skal læne sig frem, hvis man er kørestolsbruger.
  • I letbanetogene er der særlige pladser til ældre og gangbesværede. De er placeret i nærheden af dørene, så det er let at komme ind og ud.

For at rejse med Letbanen er rejsekortet fra Midttrafik standard. Men på åbningsdagen er det som nævnt gratis.