På Muskelsvindfondens kommende landsmøde den 12. september 2020 er der igen i år kampvalg til formandsposten. Evald Klaus Emilius, der er menigt medlem og endnu ikke har været med i Muskelsvindfondens politiske organer, stiller op mod den nuværende formand Simon Toftgaard Jespersen, som blev valgt til posten i 2019.

Evald Klaus Emilius mener bl.a., at Muskelsvindfonden ikke er stærk nok, og at foreningen ikke har fokus på alle områder. Foreningen skal ændre sig og give flere muligheder til alle typer. Der er flere og flere, der ikke får den hjælp og hjælpemidler, som de har brug for, mener han.

Simon Toftgaard Jespersen ønsker bl.a. at fortsætte sit arbejde med at sikre, at Muskelsvindfonden forbliver Danmarks fedeste forening, der understøtter medlemmerne og har plads til forskelle – både internt og eksternt. Samtidig skal foreningen fortsætte sit målrettede arbejde, når det kommer til det handicap- og sundhedspolitiske område, mener han.

Læs de to formandskandidaters præsentation her.

Digitalt valgmøde den 3. september

For at give Muskelsvindfondens medlemmer chancen for at høre, hvad de to formandskandidater mener og vil arbejde for, bliver der arrangeret et valgmøde den 3. september 2020 kl. 19.30. Pga corona-situationen foregår valgmødet digitalt. Det vil sige, at valgmødet kan følges live på Zoom.

Læs mere og tilmeld dig her

14 kandidater til repræsentantskabet

Ud over formandsvalget og valget til næstformand, hvor der på nuværende tidspunkt kun er en kandidat, skal der på landsmødet også være valg til repræsentantskabet. Her skal vælges syv medlemmer. Da fristen for at komme med på brevstemmesedlen udløb, havde 14 medlemmer meldt deres kandidatur.

Du kan læse mere om alle kandidater her.

– og om Muskelsvindfondens landsmøde 2020 her