En ny spritny undersøgelse fra SFI viser, at jobchancerne for mennesker med handicap øges i takt med uddannelsesniveauet og troen på egne evner.

De fleste af os drømmer om at få et godt job, men ikke overraskende viser nye tal fra SFI, at det kan være sværere for mennesker med handicap. I 2016 var lidt mere end hveranden med handicap i beskæftigelse, hvor det for mennesker uden er otte ud af ti.

Dette er naturligvis skidt nyt for en del af vores medlemmer, men heldigvis kan man selv gøre noget for at øge ens jobchancer.

Uddannelse er vejen

Du har måske fået tudet ørerne fulde med det hele barndommen, men undersøgelsen viser med al tydelighed, at sandsynligheden for at få et arbejde stiger i takt med uddannelsesniveauet.

Eksempelvis er hele 71,7 pct. af dem med en kort videregående uddannelse og hele 80,7 pct. af dem med en lang i arbejde, gennemsnitligt var tallet ca. 50 pct. For mennesker uden handicap er uddannelse naturligvis også en fordel, men effekten er bare en del mindre.

Desværre er uddannelse ikke den sikre vej til job, men heldigvis er der mere, du kan gøre for at øge dine chancer.

Du skal tro på dig selv

I Muskelsvindfonden har vi i løbet af de sidste seks måneder sat gang i vores nye arbejdsmarkedsprojekt Klar, Parat, Start, og i den forbindelse har vi erfaret, at en del af vores medlemmer ikke tror nok på dem selv, når det kommer til arbejdsevne. Denne betragtning er interessant i forhold til undersøgelsen fra SFI.

De arbejder med begrebet ‘selvvurderet arbejdsevne’, hvor det ikke overraskende viser sig, at mennesker med handicap i gennemsnit vurderer deres arbejdsevne lavere end andre. Dette hænger naturligvis sammen med de begrænsninger, som ligger i at have et handicap, men det kan i høj grad også tilskrives en mangel på erhvervsrelateret selvtillid.

Tror man på sig selv og sin evne til at kunne levere et godt stykke arbejde, så viser statistikken, at man også har større chancer for at komme i job. Det kan imidlertid være svært at tro på sig selv, hvis man ikke tidligere har været i arbejde.

Hjælp at hente

Heldigvis vil vi i Klar, Parat, Start hjertens gerne hjælpe med det eller noget andet arbejdsmarkeds- eller uddannelsesrelateret, du kæmper med. Vi er sat i verden for at få flere mennesker med muskelsvind i arbejde eller i hvert fald godt på vej, og det skal ske.

Kontakt projektleder Simon Toftgaard og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig: sije@muskelsvindfonden.dk eller 20 76 77 63.

Læs hele SFI-rapporten