I dag mødtes Muskelsvindfondens nye formand, Simon Toftgaard Jespersen, med det nyvalgte repræsentantskab for første gang, og der blev blandt andet valgt bestyrelsesmedlemmer til Muskelsvindfondens bestyrelse.

Traditionen tro mødes det nye repræsentantskab dagen efter Muskelsvindfondens landsmøde, som blev afholdt i går den 25. maj på Musholm. Under repræsentantskabsmødet vælges bestyrelsesmedlemmer til både Muskelsvindfondens, Handshakes, RCFMs og Musholmfondens bestyrelse.

Nye bestyrelsesmedlemmer i Muskelsvindfonden

Under dagens møde blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i Muskelsvindfondens bestyrelse, mens tre modtog genvalg.

De to nye bestyrelsesmedlemmer er Jeanette Mølbæk og Anita Kruse, mens Ditte Guldbrand, Annette Sylvest og Cristian Skytt modtog genvalg.

Muskelsvindfondens bestyrelse består af i alt ni bestyrelsesmedlemmer, og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er hhv. formand, næstformand og to medarbejderrepræsentanter.

Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Også den ene medarbejderrepræsentant i Muskelsvindfondens bestyrelse er ny, og det er Lene Lebech fra Muskelsvindfondens medlemsafdeling. Hun afløser Jacob Bostrup, og hun er valgt af medarbejderne i Muskelsvindfonden og Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (RCFM). Den anden medarbejderrepræsentant Pernille Diemer er valgt af RCFM.

Muskelsvindfondens bestyrelse for 2019 – 2020 består af:

Simon Toftgaard Jespersen (formand)

Janne Sander (næstformand)

Ditte Guldbrand Christensen

Christian Skytt

Annette Sylvest Nielsen

Anita Kruse

Jeanette Mølbæk

Lene Lebech (medarbejderrepræsentant)

Pernille Diemer (medarbejderrepræsentant)

Se bestyrelsen og repræsentantskabet her

RCFMs bestyrelse

Til RCFMs bestyrelse modtog alle genvalg:

Thomas Koed Doktor, Jutta Andersen, Anita Kruse og Antoniett Vebel Pharao

Se bestyrelsen på RCFMs hjemmeside

Musholmfondens bestyrelse

Til Musholmfondens bestyrelse blev følgende medlemmer valgt ind:

Annette Sylvest Nielsen (genvalgt) og Preben Dyrmose (nyvalgt)

Se hele bestyrelsen

Handshakes bestyrelse

Til Handshakes bestyrelse modtog begge medlemmer genvalg, og i bestyrelsen sidder følgende fra Muskelsvindfondens repræsentantskab:

Christian Skytt og Rasmus Dissing Nielsen

Se Handshakes bestyrelse