Et nyt svar fra børne- og socialministeren afslører igen ulovligheder i Brønderslev Kommune. Kommunen lever ikke op til lovgivningen i forhold til mennesker med handicap, og det har ministeren igen måttet påpege – denne gang i et svar i en anden sag fra kommunen

Første gang handlede ulovlighederne i Brønderslev Kommune om, at kommunen stoppede BPA-ordningen for en person med handicap, når borgeren blev indlagt på sygehus. Det er ulovligt, og det gjorde socialminister Mai Mercado klart i et svar til et folketingsmedlem.

Denne gang handler det om, at kommunen konsekvent og ulovligt afviser, at en socialpædagogisk støtteperson, som kommunen selv har bevilget til borgeren, ikke må køre borgerens bil. Hverken når borgeren skal til fysioterapi, lægeordineret træning eller til bevilgede sociale aktiviteter. Kommunen nægter også den socialpædagogiske støtte at køre borgerens bil, selv om der ikke er andre muligheder, og selv om det har den konsekvens, at borgeren ikke kan gøre brug af den aktivitet, som kommunen ellers har bevilget.

Ingen individuel vurdering

Muskelsvindfonden har været involveret i konkrete sager fra Brønderslev Kommune, hvor kommunen undlader at foretage den individuelle vurdering, som serviceloven ellers kræver. Kommunen henviser til sin egen kvalitetsstandard. Det må den gerne, men det betyder ikke, at kommunen må undlade den individuelle vurdering, der til enhver tid overtrumfer en kvalitetsstandard.

Lokale politikere må træde i karakter

Muskelsvindfonden opfordrer derfor politikerne i Brønderslev kommune til at få stoppet de ulovlige tilstande, som kommunens forvaltning håndhæver på socialområdet.

“Det er uhyre sjældent, at kommuner har en så klar ulovlig praksis, at en minister i et skriftligt svar til et folketingsmedlem er nødt til skrive det. Normalt har den slags svar en mere generel karakter,” siger handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, Thomas Krog og fortsætter:

”Når Brønderslev Kommune to gange inden for kort tid er blevet sat på plads af socialministeren, er det uden fortilfælde. Og jeg kan ikke forestille mig, at det er muligt for de ansvarlige politikere i kommunen at leve med en så lovløs forvaltning af hjælpen til nogle af kommunens mest udsatte borgere.”

”Hvis politikerne ønsker hjælp til at skabe ordnede forhold for mennesker med handicap, stiller Muskelsvindfonden gerne op til dialog,” tilføjer Thomas Krog.

Muskelsvindfonden står ikke alene med kritikken

Muskelsvindfonden er langt fra den eneste organisation, der for tiden oplever massive problemer med Brønderslev Kommunes socialforvaltning. Tirsdag før påske mødtes repræsentanter for syv handicaporganisationer for at diskutere, hvordan de sammen kan råbe kommunen op og få indført ordnede forhold på socialområdet.

Repræsentanter for de syv handicaporganisationer i Brønderslev kommune holdt sit første møde lige før påske.

Et klart svar fra socialministeren

I et svar til folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen (SF) om den socialpædagogiske støttepersons muligheder for at køre borgerens bil, skriver socialminister Mai Mercado (K) bl.a., at en kommune stort set kan skrive, hvad de vil i en kvalitetsstandard. MEN tilføjer ministeren: ”Når en kommune skal visitere til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, skal kommunen altid foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Også selvom kommunalbestyrelsen har fastsat et serviceniveau på området. Derfor harmonerer det ikke med lovgivningen, hvis en kommune afviser en bestemt form for støtte uden at foretage en konkret og individuel vurdering.”

Fra Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard:

”Der gøres opmærksom på, at der i forhold til Brønderslev Kommunes standarder ikke er mulighed for, at de ansatte må køre med borger.” Ovenstående er ifølge de sagsbehandlere, som Muskelsvindfonden har diskuteret sagen med, et ufravigeligt princip. Derfor vil kommunen ikke diskutere spørgsmålet, men henviser alene borgeren til at klage over kommunens kvalitetsstandard, hvis han er utilfreds med princippet.