Hos Viborg Ingeniørerne har man efter sommerferien tilknyttet Nicolai Graversen med muskelsvind, der foruden sine skarpe kompetencer som byggetekniker også har bidraget til virksomheden gennem sit handicap.

Som virksomhed har Viborg Ingeniørerne ikke tidligere haft erfaring med ansatte med handicap, men lige før sommerferien landede der en ansøgning på skrivebordet hos indehaver Martin Pedersen, som skulle vise sig at ændre det forhold. Ansøgeren var Nicolai Graversen, som foruden uddannelsen som byggeteknikner også udmærkede sig ved at have diagnosen Duchennes Muskeldystrofi og deraf sidde i kørestol.

“Hos os har vi ikke rigtig nogen erfaring med medarbejdere, der også har et handicap. Derfor var det selvfølgelig lidt specielt, men også spændende, da Nicolai Gravesen i første omgang rettede henvendelse til os,” fortæller Martin Pedersen og fortsætter om tilknytningen:

“Grundlæggende gav hans ansøgning anledning til grundige overvejelser for os som virksomhed, men omvendt havde han nogle klare og yderst brugbare kompetencer, og derfor kaldte vi ham til samtale. Det skyldes også, at vi har et princip om at se mennesket og mulighederne før udfordringerne.”

En ansættelsessamtale hos Flügger
Noget af det, som Martin Pedersen og ledergruppen især var usikre omkring og overvejede, var tilgængeligheden på kontoret, hvilket også skal ses i lyset af deres status som ingeniørvirksomhed, hvor man kender til diverse krav og reglementer.

“Vi var skeptiske overfor en lang række bygningsting, måske fordi vi ved en masse om, hvordan det burde være. Så snart vi mødte Nicolai faldt paraderne dog, og man kan sige, at vores bekymringer blev gjort til skamme,” forklarer Martin Pedersen.

Gennem mødet med Nicolai Gravesen erfarede Viborg Ingeniørerne, at faglighed og virkelighed sjældent stiller de samme krav, og at det meste derfor kan løses med ramper og en god portion vilje. I den sammenhæng fortæller Martin Pedersen om en sjov episode, der fandt sted, da han og en kollega skulle møde Nicolai Graversen til samtalen.

“Da Nicolai kom til samtale, havde han glemt sin mobile rampe, og derfor kunne han faktisk ikke komme ind på vores kontor. Så gælder det om at tænke hurtigt, og derfor fik min kollega arrangeret at holde samtalen hos nabovirksomheden Flügger. Lidt specielt, men det viser også bare, at man kan løse meget med kreativitet,” siger Martin Pedersen.

En værdifuld medarbejder
I dag har Nicolai Graversen været tilknyttet Viborg Ingeniørerne i mere end tre måneder, og hos den daglige ledelse i afdelingen i Aalborg er man ikke i tvivl om, at han allerede er en værdifuld medarbejder. Det både af faglige årsager, men ikke mindst menneskelige, der måske relaterer sig til det .

“Sådan rent fagligt løser Nicolai nogle vigtige opgaver, hvor vi ikke kunne beskæftige en medarbejder på fuldtid, men hvad der måske er lige så vigtigt, så tilfører han også en masse til arbejdspladsen på det personlige plan. Med sin ubekymrethed og selvironi løfter han stemningen og giver perspektiv på, hvordan man også kan håndtere udfordringer i hverdagen, ” fortæller Nikolaj Skole, afdelingsleder i Aalborg.

Generelt har de kun oplevet positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere efter tilknytningen af Nicolai Graversen, og samtidig har det givet en slags stolthed medarbejderne imellem, at man er en virksomhed, der har plads til alle slags mennesker. Nikolaj Skole uddyber:

“I hverdagen handler det om at være et sted, som tager sig godt af sine medarbejdere, og som viser, at personlighed og kompetencer er mere afgørende end det at kunne at gå eller på anden vis være stærk.”

Fastansættelse

Nicolai Gravesen er efter en afklaringspraktik blev fastansat pr. 1. november 2017. Hans arbejde består i blandt andet at udføre diverse tekniske tegninger samt foretage energiberegninger

Vilkår

På baggrund af et afklaringsforløb med fleksjob er det blevet vurderet, at Nicolai Gravesen har en arbejdsevne på 30 timer ugentligt med en arbejdsintensitet på 30 pct.

Kan vi hjælpe dig?

I Muskelsvindfonden hjælper vi de af vores medlemmer, som måtte opleve problemer i forbindelse med arbejdssøgning, studie osv., og vi kan også hjælpe dig. Kontakt projektleder Simon på sije@muskelsvindfonden.dk eller 20 76 77 63!