Muskelsvind er et fællesnavn for en række forskellige neuromuskulære sygdomme, herunder også ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), som mange dog tror, er en sklerosediagnose.

I øjeblikket har man kendskab til ca. 25 forskellige muskelsvinddiagnoser og et utal af underdiagnoser. Sygdommene giver sig udslag i forskellige former for funktionsnedsættelser/handicap. Der er stor forskel på de enkelte diagnoser og på, hvordan de udvikler sig.

Nogle oplever kun få symptomer i forbindelse med deres sygdom, mens andre får omfattende funktionsnedsættelser.

Muskelsvind for livet

Muskelsvind kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for at afhjælpe og lindre følgerne af sygdommene. De fleste muskelsvindsygdomme opstår som følge af gendefekter. Enkelte er dog såkaldte autoimmune sygdomme, hvor kroppen populært sagt bekæmper sig selv. Nogle få muskelsvindsygdomme kan behandles med medicin, eller man kan lindre eller udsætte nogle af de følger, sygdommene har. En del mennesker med muskelsvind har behov for hjælpemidler som kørestol eller minicrosser og for praktisk og personlig hjælp. På grund af manglende muskulatur får mange også brug for vejrtrækningshjælp i form af en permanent respirator eller en maskine, der kan hjælpe dem med at trække vejret bedre om natten.

Om levetiden med muskelsvind og ALS

Tidligere var den forventede levetid kort, når man havde muskelsvind. Men en tidlig indsats med blandt andet fysioterapi og respirationshjælp gør, at mange i dag kan leve et lige så langt liv som andre.

Enkelte muskelsvindsygdomme er dog af så alvorlig karakter, at de, der rammes, dør af deres sygdom eller af komplikationer. Det gælder  fx ALS og Spinal Muskelatrofi, SMA type I. ALS stilles som oftest sent i livet, og levetiden efter diagnosen er stillet er cirka tre år. I Danmark får et menneske stillet diagnosen ALS cirka hveranden dag, mens der fødes ca. to børn med SMA type I.

Livet med muskelsvind

I alt har omkring 3000 mennesker i Danmark en muskelsvinddiagnose. For cirka 2500 af dem er sygdommen så udtalt, at de har brug for hjælpemidler, støtte og behandling.

Det kan de blandt andet få i Muskelsvindfonden, som tilbyder støtte og aktiviteter for mennesker med muskelsvind og deres familier, og i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, hvor læger, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og sygeplejersker tilbyder rådgivning og undervisning.

Læs mere om RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Læs beskrivelser af de enkelte muskelsvindsygdomme her.