Har du eller dit barn lige fået stillet en muskelsvinddiagnose?

Det kan være både skræmmende, forvirrende og svært at få styr på, hvordan du skal håndtere situationen.

På denne hjemmeside kan du finde mange informationer om muskelsvind, men for at hjælpe dig i gang har vi samlet de informationer, som vi tror, du vil have nytte af i denne situation. Informationerne finder du ved at følge de link, vi har skrevet nedenfor.

Hvad er muskelsvind? – her finder du en kort, generel beskrivelse af muskelsvindsygdommene.

Sygdomsbeskrivelser – her kan du læse en kort beskrivelse af de muskelsvinddiagnoser, der forekommer hyppigst.

Bliv medlem – Muskelsvindfonden er både en patientforening og en medlemsorganisation, hvor du som medlem kan få støtte og møde andre i samme situation eller med samme diagnose som dig selv.
Du er altid velkommen til at kontakte Muskelsvindfondens medlemsafdeling og høre mere om medlemsskab og de aktiviteter, du har mulighed for at deltage i i foreningen.

Få faglig rådgivning – RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er specialister inden for muskelsvind. Her arbejder flere faggrupper (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, læger, socialrådgiver, psykologer), der rådgiver både personer med muskelsvind, forældre til børn med muskelsvind og fagfolk, der har med mennesker med muskelsvind at gøre. For at bruge rehabiliteringscentrets konsulenter skal du have en henvisning fra egen læge eller sygehusafdeling. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er en selvejende institution.

Livet med muskelsvind – her kan du læse historier om livet for mennesker, der selv har en muskelsvinddiagnose eller har et barn med muskelsvind. Hvordan livet kan leves, hvilke muligheder og begrænsninger det kan give, men også at livet kan have kvalitet, selv om man har fået en muskelsvinddiagnose.