RCFM – RehabiliteringsCenter for Muskelsvind – og Muskelsvindfonden har et tæt samarbejde, selv om det er to forskellige enheder: RCFM er et specialhospital, mens Muskelsvindfonden er en medlemsforening. Men begge har fokus på mennesker med muskelsvind og deres liv med sygdommen.

Muskelsvindfondens måde at skaffe sig viden om muskelsvind på har lige fra starten været igennem en tæt kontakt til de mennesker, der selv har muskelsvind. Ved at samle deres erfaringer, undersøge og afprøve behandlingsformer, hjælpemidler og andre tiltag og bygge ovenpå de første erfaringer med nye undersøgelser, projekter m.v. har vi efterhånden opbygget en stor viden, som både respekteres og efterspørges internationalt.

I 1976 tog Muskelsvindfonden initiativ til at etablere RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, som i dag er en selvejende institution og en del af det offentlige sundhedssystem.

RCFM har ansat en lang række fagpersoner, der er specialister på muskelsvindområdet og tilbyder rådgivning, undervisning og kurser til både personer med muskelsvind, deres familier og de fagfolk, der har med muskelsvind at gøre.

RCFM har desuden en forskningsenhed – udviklingscentret – som forsker og samler viden om muskelsvind, behandling og rehabilitering i et nationalt og internationalt netværk.

For at benytte RCFM’s tilbud kræver det, at personen med muskelsvind bliver henvist til RCFM af enten et hospital eller den privatpraktiserende læge.

Læs mere om RehabiliteringsCenter for Muskelsvind på rcfm.dk

Er du forvirret over, hvad forskellen er på Muskelsvindfonden og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind? Så læs om det lige her