Uden frivillige – ingen Muskelsvindfonden. Det er de frivillige, der får hjulene til at dreje og enderne til at mødes til indsamlingsaktiviteter og medlemsaktiviteter.

Som frivillig gør du en stor forskel for alle Muskelsvindfondens medlemmer.

Plads til forskelle blandt de frivillige

I Muskelsvindfonden arbejder vi ud fra visionen om, at der skal være plads til forskelle. Frivilligkorpset tæller både mennesker med muskelsvind og en stor gruppe, der ikke har muskelsvind inde på livet. Gruppen rummer alt fra krigsveteranen og bankassistenten, til sygeplejersken, førtidspensionisten og tømreren. Styrken i frivilligkorpset er netop forskellene. Alle har noget at bidrage med og dermed en stor værdi.

Kort sagt har vi skabt en frivillighedskultur, som lever værdien om “Plads til forskelle”.

Det, der kendetegner en frivillig, er, at vedkommende er en positiv bidragyder. Vi arbejder ud fra princippet om, at når du vil hjælpe os, så vil vi gerne tilbyde dig noget til gengæld.

Hvad laver de frivillige?

I Muskelsvindfonden har vi frivillige, der:

  • arbejder på Muskelsvindfondens egne arrangementer hele sommeren med at sætte scene, boder, hegn m.v. op, sælge øl, mad og merchandise og afvikle arrangementerne (Grøn Koncert og Cirkus Summarum)
  • arbejder på andre arrangementer, hvor Muskelsvindfonden leverer frivillig arbejdskraft til madboder, opsætning af scener og afvikling af arrangementerne (bl.a. Roskilde Festival, Ledreborg Slotskoncerter, Arla Food Festival, Lego World m.fl.)
  • udøver sikkerheds- og førstehjælpsarbejde i Event Safety-korpset ved både Muskelsvindfondens egne og eksterne arrangementer
  • tager sig af og udfordrer børn med muskelsvind, mens deres forældre er på kursus

I foreningsregi har vi frivillige, der:

  • arrangerer medlemsaktiviteter i medlemsgrupperne
  • arrangerer højskolekurser for seniorer med muskelsvind
  • indgår som trænings- og rollemodeller i mentorprojekter for unge med muskelsvind
  • arbejder i de politiske organer i Muskelsvindfonden

Hvilke grupper er der for de frivillige?

Vores frivillige er tilknyttet forskellige grupper afhængig af typen af frivilligt arbejde:

Crewet – frivillige, der arbejder ved Muskelsvindfondens arrangementer (bl.a. Grøn Koncert og Cirkus Summarum).
Læs mere om crewet og tilmeld dig.

Event Safety – frivillige, der arbejder i Muskelsvindfondens sikkerhedskorps som eventvagter eller førstehjælpsassistenter og –behandlere.
Læs mere om Event Safety og tilmeld dig.

Muskeltérerne – frivillige, der arbejder med børn med muskelsvind i forbindelse med Muskelsvindfondens landsmøde, familiekurser i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, klubdage m.m.
Læs mere om muskeltererne og tilmeld dig.

Kontaktpersoner / foredragsholdere / rollemodeller – medlemmer af Muskelsvindfonden, der på frivillig basis er kontaktperson til en af foreningens medlemsgrupper, er rollemodel for børn/unge med muskelsvind eller tilbyder at holde foredrag om deres liv med muskelsvind på skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.
Kontakt teamleder for medlemsafdellingen Jens Spanfelt for at høre mere og tilmelde dig.

Politisk aktive – medlemmer af Muskelsvindfonden, der på frivillig basis stiller op til Muskelsvindfondens politiske organer, til de kommunale handicapråd i deres kommune eller til lokalafdelingerne af Danske Handicaporganisationer.
Læs mere her – eller tilmeld dig hos medlemskonsulent Lene Lebech