Muskelsvindfondens historie går tilbage til 1971, da foreningen blev stiftet i protest mod, at der stort set intet blev gjort for mennesker med muskelsvind. Sygdommen blev betragtet som håbløs. Desuden var mange overladt til et umyndiggjort liv på institutioner.

Muskelsvindfondens mission i de første mange år var derfor at kæmpe for, at der overhovedet blev gjort noget. Gennem alle årene har Muskelsvindfonden arbejdet ud fra samme formål: at forbedre vilkårene for mennesker med muskelsvind.

I 1976 førte det til oprettelsen af et landsdækkende Vejlednings- og Behandlingscenter, som i 1996 skiftede navn til Institut for Muskelsvind. I 1985 oprettede Muskelsvindfonden et særligt Udviklingscenter til at samle og udvikle viden om muskelsvind. Institut for Muskelsvind skiftede igen navn i 2005 og hedder i dag: RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Et karakteristisk træk ved Muskelsvindfondens måde at arbejde på, har altid været skæve vinkler, utraditionelle initiativer og anderledes måder at gribe tingene an på. F.eks. har indsamling af penge aldrig været noget med at stå med hatten i hånden, men derimod at give noget-for-noget. Det har blandt andet givet sig udtryk i indsamlingsprojekter, som har givet penge i kassen, skabt opmærksomhed om foreningens arbejde og givet publikum en sjov og anderledes oplevelse. Fest, musik og livsglæde har præget de fleste arrangementer, som Muskelsvindfonden har stået for gennem tiderne, hvoraf den største har været – og stadig er – Grøn Koncert.