Alle stillinger i organisationen er funktionsbestemte og besættes på baggrund af specifik ansøgning til det enkelte job. Vi har desværre ikke ressourcer til at arkivere og siden hen henvende os til uopfordrede ansøgere i tilfælde af kommende ledige stillinger. 

 

RCFM søger innovator til e-rehabilitering