Alle stillinger i organisationen er funktionsbestemte og besættes på baggrund af en specifik ansøgning til det enkelte job. Vi har desværre ikke ressourcer til at arkivere og sidenhen henvende os til uopfordrede ansøgere i tilfælde af kommende ledige stillinger. Nedenfor finder du en liste over ledige stillinger hos Muskelsvindfonden og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

RCFM søger innovator til e-rehabilitering