Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre med interesse for foreningens arbejde.

Muskelsvindfonden har ca. 2600 medlemmer og et korps på knap 3000 frivillige, som hvert år er uundværlige på foreningens forskellige kulturelle arrangementer f.eks. på Grøn Koncert og Cirkus Summarum.

Muskelsvindfondens øverste myndighed er det årlige landsmøde. På landsmødet vælger foreningens medlemmer formand og næstformand samt repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabet vælger efterfølgende en bestyrelse.

Muskelsvindfondens daglige ledelse varetages af direktøren.

Der er i alt ca. 80 medarbejdere i Muskelsvindfonden, indsamlingsafdelingen samt RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Organisationen

Organisationsoversigt
Organisationsoversigt
Organisationsdiagram
Organisationsdiagram

Afdelinger

Muskelsvindfonden består af:

  • Indsamlingsafdelingen, som planlægger og afvikler vores indsamlingsaktiviteter og forsøger at styre vores knap 3000 frivillige
  • Kommunikationsafdelingen, som udgiver medlembladet Muskelkraft og håndterer Muskelsvindfondens pr og kommunikation på de elektroniske platforme
  • Handicappolitisk afdeling, som arbejder på politisk niveau for at forbedre vilkårene for personer med handicap
  • Medlemsafdelingen, som arrangerer medlemsarrangementer og håndterer medlemskab
  • Økonomiafdelingen, som håndterer bogføring, økonomi og alt hvad dertil hører
  • Intern service og IT, som håndterer alt praktisk i Muskelsvindfondens hus

Rehabilitering og Feriecenter

Muskelsvindfonden har gennem årene taget initiativ til bl.a.:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind – en selvejende institution med status af privat specialsygehus, som udvikler, forbedrer og tilbyder vejledning og behandling til mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme.

Musholm – Ferie, Sport og Konference – et ferie- og kursuscenter for alle, der ligger lige ud til Musholm Bugt ved Korsør. Centret kan benyttes af alle interesserede og er samtidig indrettet, så det er fuldt tilgængeligt for mennesker med et bevægehandicap.