Hvordan ledes Muskelsvindfonden? Hvordan er Musholm Feriecenter, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Indsamlingsafdelingen knyttet sammen med Muskelsvindfonden? Hvem sidder i de forskellige fondes bestyrelser, og ud fra hvilke kriterier vælges bestyrelsesmedlemmerne?

Mange medlemmer af Muskelsvindfonden kender ikke svaret på disse spørgsmål. Derfor har Muskelsvindfondens repræsentantskab ønsket at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring det organisatoriske landskab gennem vedtagelse af principperne for God Foreningsledelse i Muskelsvindfonden. Dem kan du læse her.

Nedenfor ses skemaer om god fondsledelse

Skema om god fondsledelse – Muskelsvindfonden

Skema om god fondsledelse – Handshake

Skema om god fondsledelse – Musholmfonden

Skema om god fondsledelse – EuroVenuefonden