Muskelsvindfondens indsamlingsafdeling er organiseret under den erhvervsdrivende fond, Handshake, og den har sin egen bestyrelse.

Medlemmer af bestyrelsen skal være:
• 3-4 medlemmer udpeget af Muskelsvindfonden for 2 år ad gangen, herunder den til enhver tid siddende administrerende direktør for Muskelsvindfonden.
• 3-4 medlemmer udpeget af Rehabiliteringscenter for Muskelsvind for 2 år ad gangen.

Formelt foretager repræsentantskabet indstillingen til RCFMs bestyrelse. Som erhvervsdrivende fond er Handshake underlagt fondsloven og Ifølge denne, samt Muskelsvindfondens principper for god foreningsledelse, bør mindst 50% af medlemmerne være uafhængige, med mindre andet kan forklares.

Siddende medlemmer, udpeget af Muskelsvindfonden:
• Christian Skytt, formand (valgt for perioden 2020-2022)
Født 1973, CEO, Basecare A/S. Medlem af Muskelsvindfondens bestyrelse siden 2007. Medlem af Repræsentantskabet siden 2006, Formand for Handshakes bestyrelse siden 2008.
Anses ikke som uafhængig

• Rasmus Dissing Nielsen (valgt for perioden 2020-2022)
Anses ikke som uafhængig

• Kristian Krämer (valgt for perioden 2019-2021)
Født 1978, Head of Projects and Internationalization i Danish Sound Network, Cand.it i Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Er medlem af diverse styregrupper/konsortier i store forskningsprojekter og erhvervssatsninger, heriblandt Sound Hub Denmark, Cluster Excellence Denmark, New European Media Platform mfl. Medlem af Handshakes bestyrelse siden 2012.
Anses som uafhængig

• Henrik Ib Jørgensen, næstformand (født medlem, udpeget af Muskelsvindfonden)
Født 1963, Direktør for Muskelsvindfonden, HD(O) i Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling, Formand for Vegas bestyrelse, Medlem af RCFMs bestyrelse og bestyrelsen for restaurant Søren K. Medlem af Handshakes bestyrelse siden 2007.
Anses ikke som uafhængig

Siddende medlemmer, udpeget RehabiliteringsCenter for Muskelsvind:
• Claus Skytte (valgt for perioden 2020-2022)
Født 1969. Freelance Strategisk Rådgiver, forfatter, medlem af Den Sociale Kapitalfonds advisory Board. Ekspert i deleøkonomi. Medlem af Handshakes bestyrelse siden 2012.
Anses som uafhængig

• Torben Vejen (valgt for perioden 2019-2021)
Født 1967, Client Service Direktor, In2Media og tidl. Managing Partner hos Responsive A/S. Tidl. Marketingschef i TrygVesta. Medlem af Handshakes bestyrelse siden 2009.
Anses som uafhængig