Muskelsvindfondens primære vision er at bidrage til at skabe et samfund, hvor der er:

Plads til forskelle!

– uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering

Vi tror på, at verden bliver beriget, hvis vi værdsætter, inspirerer og tager ansvar for at udvikle mangfoldigheden i samfundet.

Vi arbejder for plads til forskelle, fordi det er den vigtigste forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage på alle niveauer af samfundslivet. Alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og derfor arbejder vi aktivt for at styrke deltagelsen og fjerne så mange begrænsninger i relationen mellem mennesker som muligt.

Vi vil både arbejde for at realisere visionen hos os selv, blandt vore nære relationer og samarbejdspartnere og i forhold til det omgivende samfund.

Vores vision om et samfund med plads til forskelle er skabt fordi:

  • En stor barriere i vores medlemmers liv ikke kun er en kørestol eller lav muskelstyrke, men især andre menneskers lave forventninger og fordomme i forhold til mennesker med muskelsvind.
  • Det er plads til forskelle, når mennesker med handicap ikke er sat på bænken, men deltager på alle niveauer i samfundslivet: uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, fritids- og kulturlivet, familielivet osv.
  • Vi skaber plads til forskelle, når vi opretter medlemsgrupper, hvor medlemmer mødes, laver aktiviteter, støtter hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk. De får større selvværd og bliver bedre rustet til at tackle et liv med muskelsvind – og til at gøre sig synlige i samfundet.
  • Vi skaber plads til forskelle, når vi arbejder politisk på at påvirke og kvalificere Folketingets beslutninger, så de medtænker vilkår for mennesker med handicap, når de lovgiver.
  • Der er plads til forskelle, når mennesker med muskelsvind er synlige, som de mennesker de er – og ikke den kørestol, de sidder i, eller den nedsatte muskelkraft, de har.

Se også videoen nedenfor og hør, hvorfor det er fedt at arbejde med plads til forskelle