Vores strategi er vores pejlemærke, vores fyrtårn og vores fælles landkort for, hvordan vi bedst anvender de midler, vi samler ind, så de giver mest mulig gavn for mennesker med muskelsvind og deres familier. Strategien vil være udgangspunktet for prioriteringen og udviklingen af de opgaver, vi ønsker at tage fat på.

Positioner

Vores positioner er det, vi skal huskes for. De er baren for alt vores arbejde og i princippet de identiteter, der sikrer vores eksistensgrundlag. Når folk hører ordet “Muskelsvindfonden”, er det disse positioner, der skal poppe op – det er dem, vi vil kendes for:

  • En indflydelsesrig handicaporganisation
  • En åben og kommunikerende organisation
  • En levende forening
  • Rollemodel for frivillige
  • Højt specialiseret hospitalsenhed
  • Socialøkonomisk feriecenter
  • Kommercielle aktiviteter med mere end et godt formål

De 4 fire strategiske platforme

Vores arbejde handler om at skabe plads til forskelle. Vi har fire strategiske platforme, som på hver deres måde rækker ind i vores medlemmers hverdag og ud i det samfund, som de er en del af.

Levevilkår og etik
Her påvirker vi politikere og dem, som sætter rammerne for vores samfund.

Forskning og rehabilitering
Her yder vi en rehabiliteringsindsats for vores medlemmer, som både er medicinsk, social, politisk og psykologisk.

Holdningsbearbejdelse
Her bearbejder vi befolkningens holdninger til mangfoldighed og til mennesker med handicap.

Organisation og fundraising
Her arbejder vi med os selv, vores organisation og de økonomiske og sociale rammer, vi agerer under.

Se også videoen nedenfor og få overblik over, hvordan vi arbejder med at skabe plads til forskelle

Du kan læse hele vores strategi for 2014-2016 her