Muskelsvindfonden lægger vægt på at foretage ansvarlige investeringer, der blandt andet udviser omsorg for miljø og sociale forhold. Derfor er det et vilkår for alle vores investeringer, at de efterlever FN´s principper for ansvarlig investering (UN Principles of Responsible Investment).

I samarbejde med vores investerings rådgiver hos Formuepleje i Jyske Bank, har Muskelsvindfondens ledelse udarbejdet en overordnet strategi for placering af foreningens overskydende likviditet.
Som en velgørende organisation, der modtager donationer og bidrag fra offentlige og private institutioner, virksomheder og privatpersoner er det vigtigt for os, at overskydende likviditet forvaltes på forsvarlig vis. Derfor har vi lagt en forsigtig investeringsstrategi med hovedvægt på værdipapirer som traditionelle obligationer samt en mindre del i aktier.
Porteføljen tilstræbes hele tiden at have en stor risikospredning mellem markeder og brancher.

Overordnet set vil porteføljen af værdipapirer under forvaltning af Jyske Bank maksimalt indeholde 35% aktier medens porteføljen kan være ren obligationsbaseret og dermed udgøre 100% af hele porteføljen. Inden for de 2 grupper af værdipapirer, er der begrænsninger på sammensætningen heraf set på tværs af markeder, brancher og risikoprofiler.
Nedenstående illustration viser, hvorledes Muskelsvindfondens portefølje overordnet er sammensat.