Det er blevet sværere at få adgang til hjælperordningen. En ordning der er afgørende for at kunne leve et selvstændigt liv

Forestil dig, at du ikke kan komme på toilettet, når du skal. At du ikke kan komme i biografen eller til koncert med familie og venner. Eller at du ikke kan få et job, fordi du mangler hjælp til at komme til og fra arbejdspladsen. 

En hjælperordning er for mange mennesker med handicap afgørende for, at dagligdagen fungerer, men desværre oplever vi, at flere og flere ikke får nej fra kommunen . samtidig får andre frataget eller begrænset deres hjælperordning.

Muskelsvindfonden kæmper for at sikre den rette hjælp til mennesker, som har behovet. Og vi har løsninger der, hvor systemet eller loven ikke fungerer. Find dem på denne side.

Forstå hjælperordningens betydning for mennesker med handicap på under 50 sekunder

Mennesker med handicap skal også have mulighed for at have job, fritidsaktiviteter og et socialt liv. Derfor er hjælperordningen afgørende. Kort fortalt.

Løsninger

Muskelsvindfonden foreslår fem konkrete løsninger, der stiller det enkelte menneske med handicap bedre. Punkt 3 er blevet løst med virkning fra 1. januar 2023.

Tilgangen til hjælperordningen er faldet 46 % fra 2016 til 2019

Fakta og tal

Tal fra Social- og Ældreministeriet viser, at tilgangen til hjælperordningen er faldet 46 % fra 2016 til 2019.

Det vil sige, at tilkendelsen af nye hjælperordninger næsten er halveret i løbet af bare tre år.

Muskelsvindfonden oplever, at et stigende antal sager, der relaterer sig til BPA-ordningen, udvikler sig til en kamp om at få dækket de mest basale behov eller at beholde et socialt liv.

Antallet af fejl i kommunale afgørelser er tårnhøjt.

På voksenhandicapområdet var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på kommunale afgørelser 42,4 % i 2020 og helt oppe på 52 % på børnehandicapområdet.

Alene i 2020 forholdt Muskelsvindfonden sig til 65-70 klagesager på handicapområdet, hvoraf 41 var klagesager specifikt om hjælperordningen.

Find generelle løsninger til at styrke retssikkerheden her

Den negative udvikling er ikke et tilfælde.

Uanset hensigten, er der penge at spare for kommunerne, når de ikke bevilger den hjælp, en borger er berettiget til. Det kunne Advokatsamfundet konkludere i deres rapport ”Retssikkerhed for udsatte borgere” fra 2020.

Læs rapporten her.

Forstå: Hvad er en hjælperordning?

Hvis et menneske har et betydeligt handicap og har brug for hjælp i hverdagen, er det muligt at få en hjælperordning, som i dag hedder “Borgerstyret Personlig Assistance” (BPA). Denne hjælperordning er en løsning til mennesker over 18 år, som har et betydeligt og varigt fysisk handicap.

Formålet med hjælperordningen er at skabe rammerne for en tilværelse så selvstændig som mulig i egen bolig, for mennesker med svære fysiske eller psykiske handicaps. Både i forhold til arbejde, uddannelse, fritidsliv og familieliv. Ordningen er tiltænkt som en helhedsorienteret, fleksibel hjælp, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

Kommunen udmåler ordningen og yder tilskud til ansættelse af hjælp efter Lov om Social Service §96, hvormed den enkelte selv kan ansætte og varetage egne hjælpere.

Kontakt os

Vil du vide mere om vores udfordringer og løsninger? Eller er du på jagt efter en talsperson, et citat eller en case?

Genveje

 • Icon

  Find medarbejdere

  Vi har en ekspert, som kan svare på dit spørgsmål

  Læs mere
 • Icon

  Presse

  Læs hvordan vi kæmper for vores mærkesager i pressen

  Læs mere
 • Icon

  Vores organisation

  Vi er en forening, som kan bevæge verden.

  Læs mere
Document
Indhold