Mennesker med handicap er i dag ikke økonomisk ligestillet med mennesker uden handicap, selv om loven siger, at de skal have dækket de udgifter, de har netop som følge af deres handicap.

Det gælder både voksne med handicap og familier med et barn med handicap. Ifølge loven skal de ligestilles med andre uden handicap i samme alder og livssituation. Derfor skal de kompenseres for de ekstra udgifter, handicappet giver. I serviceloven hedder det, at de skal have dækket deres nødvendige, handicapbetingede merudgifter.

Merudgiftsydelse

Merudgiftsydelsen gør det muligt at få økonomisk kompensation for nødvendige merudgifter, som alene skyldes et handicap. Det kan være ekstra udgifter til f.eks. transport, tøjvask eller medicin.

For at gøre det lettere administrativt for både borger og kommune blev det oprindeligt fastlagt, at merudgifter skal sandsynliggøres, IKKE dokumenteres.

Men det er blevet sværere at få dækket udgifterne ved at have et handicap eller ved at have et barn med handicap, selv om loven er den samme. Og Ankestyrelsen sætter ikke spørgsmålstegn ved kommunens skønsmæssige vurdering. Også selv om den strider mod fakta, viser flere eksempler, som Muskelsvindfonden har fået kendskab til.

Men der er også andre problemstillinger, som der skal sættes fokus på og gøres noget ved.

 

Især to problemstillinger:

1) Bagatelgrænse for at opnå kompensation

I loven er indført en bagatelgrænse, som kommuner tilsyneladende gør meget for at få borgerens udgifter under. Det har i praksis ført til et tungt, bureaukratisk system, hvor alt skal udmåles og vægtes i mindste detalje.

2) Aldersgrænse for at få kompensation

I loven er indført en aldersgrænse. Så snart man når folkepensionsalderen, bortfalder kompensationen, selv om borgerens handicap og situation er den samme.

Løsninger

Muskelsvindfonden har konkrete forslag til, hvordan det kan gøres lettere for alle – både borgere og kommuner – hvis loven ændres på visse punkter.

Socialminister ved ikke, hvorfor færre personer med handicap modtager dækning af merudgifter

Fakta og tal

Kommuner har siden 2016 sparet 200 mio. kr. af det beløb, som de ellers har givet til familier med et barn med handicap som kompensation for de ekstra udgifter, familien har haft på grund af handicappet. En besparelse på 36%.

I forhold til berørte børnefamilier er antallet af familier, der har fået kompensation pga. deres barns handicap, faldet fra 20.601 i 2016 til 13.626 i 2021. Et fald på knap 7.000 familier svarende til 34%.

 

Tal fra Danmarks Statistik

 

I forhold til voksne med handicap har kommuner siden 2016 sparet 74 mio. kr. på kompensation – svarende til 34%.

Også antal af personer, der modtager kompensation pga. deres handicap, er faldet drastisk. Fra 13.519 personer i 2016 til 7.212 personer i 2021. Et fald på 6.307 personer svarende til et fald på 46%.

 

Tal fra Danmarks Statistik

Vil du læse mere om problemstillingerne, og hvordan de opleves af vores medlemmer, kan du klikke på nedenstående historier.

Handicapkompensation
stopper ved
folkepensionsalderen

Da Jan V. Jakobsen blev folkepensionist, mistede han den kompensation, han ellers plejede at få pga. sit handicap.

Læs om Jan V. Jakobsens situation

Urimelig sag om
at få dækket sine
merudgifter

Julie Strube har i godt fire år kæmpet med sin kommune for at få kompenseret sine udgifter i forbindelse med sit handicap

Læs om Julie Strubes kamp

Kontakt os

Vil du vide mere om problemstillingerne og løsningerne?