Problem:

Ankestyrelsen har mistet sin rolle som en uvildig instans, der står mellem borger og kommune.

En rolle, som ellers skal sikre, at afgørelser på socialområdet træffes i overensstemmelse med lovgivningen og politikernes intention med lovgivningen.

Løsning:

En grundig og uvildig undersøgelse af Ankestyrelsen, der kan føre til gennemgribende ændringer af Ankestyrelsens virke.

Mål:

At sikre mennesker med handicaps rettigheder gennem en stærk, opsøgende og uafhængig Ankestyrelse.

 

Flere løsninger mod målet

Muskelsvindfonden foreslår desuden flere konkrete tiltag, der umiddelbart kan iværksættes for at forbedre retssikkerheden på handicapområdet:

Eksempler på ændret praksis i Ankestyrelsens afgørelser

Eksempel 1:

En borger søger om at få en el-kørestol som sportsudstyr i 2014. En anden borger søger om det samme i 2022. Begge har fået afslag fra kommunen, og sagen ankes til Ankestyrelsen.

  • I 2014 får borgeren bevilget den særlige sports-el-kørestol efter Ankestyrelsens afgørelse bl.a. med den begrundelse, at borgerens hverdags-el-kørestol ikke lever op til kravene om robusthed, som el-kørestolshockey-sporten kræver.
  • I 2022 får borgeren afslag om den ønskede sportsstol ved Ankestyrelsen med den begrundelse, at borgeren kan bruge sin hverdags-el-kørestol og vælge at dyrke en anden holdsport.

Klik her for at sammenligne Ankestyrelsens begrundelser i de to sager.

Eksempel 2:

En borger søger om at få dækket sine merudgifter ved at have en handicapbil i 2020. En anden borger søger om det samme i 2023. Begge har fået afslag fra kommunen, og sagen ankes til Ankestyrelsen.

  • I 2020 vurderer Ankestyrelsen, at borgeren ikke ville have haft bil, hvis hun ikke havde haft en funktionsnedsættelse.
  • I 2023 vurderer Ankestyrelsen, at borgeren ville have haft bil, selv om hun ikke havde en funktionsnedsættelse.
  • De to sager er sammenlignelige, da begge kvinder bor i bynært område, har samme alder, har et omfattende kørselsbehov og bor tæt på offentlig transport.

Klik her for at sammenligne Ankestyrelsens begrundelser i de to sager.

Eksempel 3:

En borger søger om at få bevilget en hjælperordning (BPA) i 2018. En anden borger søger om det samme i 2021. Begge har fået afslag fra kommunen, og sagen ankes til Ankestyrelsen.

  • I 2018 sender Ankestyrelsen sagen tilbage til kommunen, fordi kommunen ikke har undersøgt, om borgeren kan få løst sit hjælpebehov uden en BPA-ordning. Kommunen genbehandler sagen og bevilger BPA-ordningen til borgeren.
  • I 2021 fastholder Ankestyrelsen kommunens afslag, fordi borgeren ikke har beskrevet konkret, hvilke hjælpebehov han ikke kan få løst med den nuværende hjemmehjælp.
  • Altså en omvendt bevisbyrde, hvor det er borgeren, der skal dokumentere, hvad han ikke kan med sin nuværende hjælp.

Klik her for at sammenligne Ankestyrelsens begrundelser i de to sager.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere