Der er brug for et opgør med den mistillid, som mennesker med nedsat arbejdsevne alt for ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Sådan lød det fra 59 organisationer i november 2017. I dag er 66 organisationer med i samarbejdet. Muskelsvindfonden er en af dem.

Mennesker skal igennem meningsløse forløb

Det var blandt andet 3F, HK, BUPL og Dansk Magisterforening, som i november sidste år gik sammen for at ”råbe” politikerne op. Med fælles krav om en værdig reform af førtidspensions- og fleksjobreglerne sendte de 59 organisationer en case-samling med seks konkrete forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

En af personhistorierne i casesamlingen handler om Jens Henrik, der har knogleskørhed og muskelgigt. I fortællingen kan man læse, at han skal igennem ressourceforløb (se fakta herom nederst), selvom hans læge har skrevet flere attester, hvor han ikke ser nogen funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. En anden er Karin, der skal have afklaret sin arbejdsevne i flere praktikforløb, selvom hun er diagnosticeret med hypermobilitetssyndrom, fibromyalgi, slidgigt i lænderygsøjlen og halsrygsøjlen, scoliose, skulderproblemer, urinsyregigt og stress.

Se case-samlingen (artiklen fortsætter under banneret)

Muskelsvindfonden bakker op om initiativet
Muskelsvindfonden bakker op om initiativet, og foreningens formand Lisbeth Koed Doktor siger:

– Muskelsvindfonden bakker op om initiativet bag #værdigreform. Det er yderst positivt, at der fra fagforeningernes side bliver sagt fra over for de ting i reformen, som ikke fungerer, og som går ud over en række mennesker. Det siger sig selv, at det er urimeligt at presse folk til noget, der er ødelæggende for deres helbred, som kan være tilfældet med lange ressourceforløb. Vi synes derfor, at deres udspil er positivt, i sit udgangspunkt – og støtter det.

I dag bakker i alt 66 foreninger og organisationer op om initiativet #værdigreform.

Se mere på hjemmesiden #værdigreform, hvor du også finder de konkrete ændringsforslag

Hvad er ressourceforløb?

Et ressourceforløb er en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social eller en sundhedsmæssig indsats. Du kan blive tilbudt et sådant helhedsorienteret forløb, hvis du har komplekse problemer, som kræver en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social- eller en sundhedsmæssig indsats. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

Om reform af førtidspension og fleksjob

Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob i 2012 betød, at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal de tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Samtidig målrettedes fleksjobordningen til dem, der har størst behov. Initiativtagerne bag #værdigreform kritiserer nogle af de negative effekter, der følger reformen og har forslag til ændringer.