Når bjørne går i vinterhi, så vågner de ikke svækkede og afkræftede op, selvom deres krop i en længere periode er inaktiv. Denne evne er enormt afgørende for bjørnenes overlevelse, og forskere stiller nu spørgsmålstegn ved, om evnen kan overføres til grupper af inaktive mennesker.

Det lyder måske underligt, at blod fra sovende bjørne måske kan vise at hjælpe mennesker, men det er ikke desto mindre sandt, hvis man skal tro den franske forsker Fabrice Bertile. Sammen med sit team har han fundet frem til, at denne blod kan få menneskelige muskelceller til at svulme i størrelse.

“Vi er kommet et stort skridt nærmere i at forstå, hvordan bjørne kan forblive stærke og undgå muskelsvind på trods af, at de sover og ikke bruger kroppen igennem seks måneders vinterhi. Bjørnen har sandsynligvis en faktor i blodet, som der produceres meget af om vinteren, der kan holde dens muskler stærke og spændstige på trods af, at den ikke bruger musklerne”, siger den danske læge, professor og forskningsleder Ole Frøbert fra Örebro Universitetssygehus om resultaterne til Politiken.

Perspektiver for mennesker med muskelsvind?

Opdagelsen vækker håb om, at man med blodet fra den sovende bjørn måske er på sporet af et nyt lægemiddel, som kan modhjælpe muskelsvækkelse hos ældre mennesker eller andre, der er mere inaktive end gennemsnittet. Her taler manom at kunne lave en slags bjørnepille, der har samme egenskaber som bjørnens blod.

Spørgsmålet er så, om denne bjørnepille på sigt også vil kunne gøre gavn for mennesker med muskelsvind? Faktum er jo i hvert fald, at flere også oplever en løbende svækkelse af muskelscellerne, men om bjørnepillen også ville kunne afhjælpe dette, det er endnu svært at svare på,

På nuværende tidlige stadie af forskningen kan det endnu ikke udelukkes, og derfor ser vi i Muskelsvindfonden i hvert fald frem til at høre mere om bjørneblod, som vi slet ikke vidste var interessant.