Ny medicinsk behandling af bestemt type genfejl hos nogle patienter med Duchennes muskeldystrofi tilbydes nu i Danmark

I 2014 kom endelig et gennembrud i en af de metoder, der forsøger at reparere non-sense mutationer (små forandringer i genet). Denne form for mutation er årsag til sygdommen hos 10-15% af alle personer med Duchennes muskeldystrofi. Det har ført til, at den første medicin, der behandler den underliggende årsag til Duchennes muskeldystrofi med nonsens-mutation (nmDMD), nu er tilgængelig for patienter i Danmark.

Cheflæge Jes Rahbek fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har arbejdet med behandling og rehabilitering af patienter i mere end 20 år og siger om medicinen Translarna, der kan forsinke sygdommen – ikke helbrede den – hos den særlige gruppe af patienter med nmDMD :

”Jeg plejer at sige, at patienter med muskelsvind løber et maraton hver eneste dag. Det er derfor glædeligt for patienter og pårørende, at der nu endelig er en målrettet behandling til Duchennes muskeldystrofi. Det nye lægemiddel virker dog kun på de patienter med Duchennes muskeldystrofi, der har en såkaldt nonsens-mutation. Det er ca. 3 danskere.

Det er interessant, at der er sket et gennembrud i metoden. Det er desværre ikke ensbetydende med et gennembrud i behandlingen. At man kan gå ind og ’reparere’ genet er dog et gennembrud, der på sigt kan få betydning for forskningen i andre muskelsvinddiagnoser,” siger Jes Rahbek.

Duchennes muskeldystrofi skyldes mangel på dystrofin, et protein, der er nødvendigt for at musklerne kan fungere. Når proteinet mangler, sker der en slags betændelsesreaktion i muskelvævet, som nedbrydes og erstattes af fedt og bindevæv.

Årsagen til proteinmanglen er en mutation (ændring) i dystrofin-génet, der er vores største gén. Genet består af hele 79 exoner – små stykker gen, der er sat sammen som et puslespil. Ændringen kan have forskellige årsager: der kan mangle et exon, der kan være indsat et exon, der kan være en gentagelse/kopi af et exon, eller der kan være bitte små forandringer i et exon. Resultatet er dog det samme: Dystrofinproduktionen fungerer ikke.

Der har i mange år været forsket meget i forskellige metoder til at reparere genet, så produktionen af dystrofin kan fortsætte – om end i et mindre omfang. Det vil ikke helbrede sygdommen, men kan betyde, at tabet af muskelkraft mindskes og/eller forsinkes. Forskningen er målrettet en bestemt génforandring. Det vil sige, at en metode, som sigter mod at ”reparere” én type mutation, ikke virker på andre former for mutationer.

I Danmark er der meget få drenge i målgruppen for denne behandling, men har man en non-sense mutation, og er man over fem år og gående, vil man blive tilbudt opstart af behandling via sin kontrollerende læge på børneneurologisk ambulatorium. Translarna gives sammen med steroid-behandling og erstatter altså ikke denne.

Godkendelsen af Translarna gælder som nævnt kun i de tilfælde, hvor DMD skyldes non-sense mutationer, da Translarna er målrettet disse genforandringer. Præparatet vil ikke kunne bruges til behandling af andre gén-mutationer.

Forskningen i behandling af andre mutationer omhandler bl.a. exon-skipping, hvor man ved hjælp af små ”molekylære plastre” prøver at ”skippe/ignorere” det ødelagte exon, så genets produktion af dystrofin kan fungere i mindre omfang. Det ”plaster”, der kan ”skippe” ét exon, kan ikke ”skippe” et andet exon, så forskningen er specielt målrettet bestemte exoner. Selv om der er små positive resultater af denne behandling, er der ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder på et snarligt gennembrud. Specielt fordi exon-skipping kompliceres af, at det indtil videre gives som indsprøjtninger og derfor kun kan ramme udvalgte muskler.

Hold øje med RCFM’s nye hjemmeside www.rcfm.dk hvor vi i løbet af foråret vil skrive mere om baggrund for forskning, studier og forskningsresultater.

 

-Werlauff