Overlæge i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Ole Gredal advarer danske ALS-patienter mod at importere medicinen Radicava (edaravone). Dels fordi det er ulovligt, dels fordi den amerikanske godkendelse af medicinen sker på baggrund af et meget lille og kortvarigt forsøg.

Overlæge Ole Gredal

I USA er medicinen Radicava på markedet. Medicinen blev godkendt af den amerikanske sundhedstyrelse (FDA) i maj i år og er efter nogle måneders forberedelser nu klar til amerikanske patienter.

Radicava er ikke godkendt i Europa (og derfor heller ikke i Danmark), fordi firmaet bag Radicava ikke har ansøgt om markedsføringstilladelse hos det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Overlæge Ole Gredal har stor forståelse for, at mennesker med ALS og deres pårørende har store forhåbninger til at få en medicin, der kan forhale sygdommen i den tidlige fase. Men han advarer mod at forsøge at importere Radicava:

”Man må gøre sig klart, at Radicava er blevet godkendt i USA på baggrund af nogle undersøgelser med meget få forsøgspersoner og over et meget kort tidsrum – ca. 300 personer deltog i forsøget, der varede i 24 uger. Forsøget viste, at det kun er en meget lille del af personerne med ALS, der kan få glæde af medicinen, og dertil kommer, at effekten ikke er særlig stor. Langtidsvirkningerne ved man intet om,” siger Ole Gredal.

Ifølge Ole Gredal har man i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind kendskab til et par personer med ALS, der ulovligt har importeret medicinen og selv arrangeret behandlingen.

Det Europæiske netværk af ALS-centre, ENCALS, har også drøftet den ny medicin Edaravone, som i USA markedsføres under navnet Radicava. De europæiske neurologer er kritiske over for medicinen og har sammen udarbejdet en erklæring om edaravone. Erklæringen kan læses her i en dansk oversættelse.

Læs mere om Radicava på RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds hjemmeside.