Muskelsvindfondens formål er at bidrage til det gode liv med muskelsvind. Det gør vi ud fra visionen om et samfund med plads til forskelle. Muskelsvindfondens strategi fortæller, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være i fremtiden. Den er vores pejlemærke for, hvordan vi vil skabe plads til forskelle og udvikle vores forening

Vi kalder strategien: ‘Mere For Flere’

Det gør vi, fordi vi er en forening, et fællesskab og en bevægelse.

Vi er skabt af og for mennesker med muskelsvind. Men vi er også en samling fantastiske pårørende, passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mere end 1.000 frivillige, der er med til at sætte verden i bevægelse.

Vi vil være mere for flere af dem, vi er til for og mere for flere af dem, der kan hjælpe os til at blive endnu bedre.

Muskelsvindfondens resultater er altid skabt i tæt parløb med andre. Sådan skal det også være i fremtiden.

Hvad skal vi?

Med vores strategi ønsker vi at styrke Muskelsvindfondens relevans, synlighed, position og indflydelse over for mennesker med muskelsvind, politiske beslutningstagere, opinionsdannere, interessefæller, medier og ikke mindst potentielle samarbejdspartnere, frivillige og ambassadører.

Strategien sætter rammer og mål for, hvordan vi politisk vil varetage medlemmernes interesser. Hvordan vi vil flytte holdninger og nedbryde fordomme om mennesker med handicap. Hvordan vi vil skabe opmærksomhed om foreningen og de diagnoser, vi repræsenterer. Hvordan vi vil styrke den neuromuskulære forskning og udvikling. Hvordan vi vil skabe empowerment og endnu flere fællesskaber blandt mennesker med muskelsvind og deres pårørende.

Hvem er vi?

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at stille spørgsmål. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind.

Vi kan bevæge verden. Også selv om vi ikke kan bevæge os.

Hvem vil vi?

 • Mennesker med muskelsvind og deres pårørende
 • Politiske beslutningstager og opinionsdannere
 • Befolkning, erhvervsliv og fagprofessionelle inden for sundhedsvæsen, neurologi, arkitektur og design
 • De mest dedikerede medarbejdere, der findes

Hvem vil vi gerne være?

 • En relevant, levende forening
 • En indflydelsesrig samfundsdebattør
 • En kendt NGO og en attraktiv samarbejdspartner
 • En attraktiv, resultatskabende arbejdsplads

Vores strategiske mål

Vi er en forening, et fællesskab og en bevægelse.

Strategisk mål: mennesker med muskelsvind og deres pårørende

 • Mere for nye med muskelsvind, mere for dem, vi ikke når – FLERE MEDLEMMER – mere legitimitet, mere relevans, længere rækkevidde
 • Mere målrettede medlemsaktiviteter, mere digitalt foreningsliv – FLERE DELTAGERE – flere fællesskaber, mere viden om mennesker med muskelsvind
 • Mere involvering, mere politisk uddannelse – FLERE POLITISK AKTIVE – flere stemmer i debatten, mere aktivisme

Strategisk mål: politiske beslutningstagere og opinionsdannere

 • Mere politisk strategi, flere af medlemmernes egne historier i medier og politik – FLERE POLITISKE LØSNINGSFORSLAG – mere støtte til medlemmerne, mere tydelige politiske mærkesager
 • Mere deltagelse i samfundsdebatten – FLERE MÆRKESAGER OP I STØRRE DAGSORDENER – mere opmærksomhed om handicappolitik
 • Mere politisk netværk og samarbejde – FLERE POLITISKE KONTAKTER OG ALLIANCER – mere indflydelse, mere gennemslagskraft

Strategisk mål: opmærksomhed og forskning

 • Mere branding, mere fælles kommunikation – FLERE AMBASSADØRER – mere likeability, øget kendskab til hele Muskelsvindfonden
 • Flere kampagner og events – MERE OPMÆRKSOMHED OMKRING MENNESKER MED HANDICAP OG VORES DIAGNOSER – mere adgang til samfundet, mere mangfoldighed, færre barrierer
 • Mere engagement og kommunikation om forskning og teknologisk udvikling – FLERE SAMARBEJDER MED FAGPROFESSIONELLE OG INDUSTRI – mere indflydelse på det, der skaber et godt og længere liv

Strategisk mål: organisation

 • Mere investering i kommercielle aktiviteter, mere X-Factor, hvor det er nødvendigt – FLERE PENGE I KASSEN – flere ressourcer til formålet, flere aktiver til Muskelsvindfonden
 • Mere uddannelse, mere faglighed – FLERE KOMPETENCER – flere strategiske resultater, mere social kapital
 • Mere aktivt organisatorisk fællesskab – FLERE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN – mere kvalitet i den enkelte indsats og enhed, mere synlighed af vores samlede værdiskabelse