Ankestyrelsen: Sportsudstyr kan bevilges som merudgift

Kommunikationsafdelingen

05. mar 2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en sag, hvor kommunen havde givet afslag til en 40-årig ung mand, som havde søgt om en særlig el-kørestol til el-kørestolshockey. Og en vrangvillig kommune får en velfortjent irettesættelse.

Ankestyrelsen fastslår i sin afgørelse, at ”udgifter til en el-kørestol som sportsudstyr til brug for el-kørestolshockey er en nødvendig merudgift”.

Det vil sige, at den skal bevilges efter servicelovens § 100.

I sin særdeles udførlige begrundelse for afgørelsen siger Ankestyrelsen blandt andet:

”Vi lægger vægt på, at det er almindeligt, at en ikke-handicappet voksen på samme alder og i samme livssituation ville have haft en sports- eller fritidsaktivitet”.

”Vi lægger endvidere vægt på, at en ikke-handicappet voksen på samme alder og i samme livssituation ikke ville have haft en udgift til en el-kørestol som sportsudstyr”.

”Vi finder … at det er nødvendigt med en ekstra kørestol til sporten for, at du kan have en el-kørestol til rådighed i hverdagene, hvilket ikke kan tilgodeses, såfremt du alene har én el-kørestol til brug for både hverdag og sport, og el-kørestolen bliver skadet i forbindelse med sportsudøvelse, f.eks. fordi el-kørestolen ikke opfylder de krav til robusthed, som el-kørestolshockey kræver”.

”Endelig finder vi, at lige som det er nødvendigt at skifte til sportstøj og indendørs sko for ikke-handicappede, er der behov for særligt sportsudstyr, herunder el-kørestole med dæk til indendørs brug for sportsudøvere med nedsat funktionsevne, der spiller el-kørestolshockey”.

”Vi finder det således efter en konkret vurdering tilstrækkelig godtgjort, at du ikke ville have haft udgifter til en el-kørestol som sportsudstyr til brug for el-kørestolshockey, hvis du ikke havde haft en funktionsnedsættelse”.

Kommunen havde i sin afgørelse blandt andet henvist til, at Dansk Handicap Idræts Forbund og det danske el-kørestolslandshold på deres hjemmeside oplyser, at el-kørestolshockey kan foregå i almindelig kørestol.

Hertil bemærker Ankestyrelsen, at den ikke vil tage stilling til, om dette er muligt, men den pålægger trods dette kommunen at bevilge en ekstra el-kørestol og ”ved beregningen at udgiften at lægge til grund, at kørestolen skal være egnet til udøvelse af el-hockey således, at den kan opfylde krav til robusthed, acceleration m.v”.

Mere generelt understreger Ankestyrelsen, at kørestole til sports- og fritidsaktiviteter ikke kan bevilges som et hjælpemiddel til voksne efter servicelovens § 112 (om hjælpemidler), men at udgiften under visse betingelser kan dækkes efter serviceloven § 100 (merudgifter), når en voksen søger om en kørestol, der alene skal anvendes til sports- og fritidsaktiviteter.

En alvorlig irettesættelse af kommunen.

Den pågældende kommune, der i øvrigt er en af de mest genstridige og vrangvillige kommuner, der overhovedet kan opdrives i Danmark, får sig i øvrigt et ordentligt drag over nakken af Ankestyrelsen, der blandt andet skriver:

”Vi bemærker, at kommunen har haft en varierende argumentation igennem sagsforløbet, og at det blandt andet er blevet anført, at det var fast praksis i kommunen, at der ikke kunne bevilges mere end én stol, ligesom der har været givet afslag begrundet i servicelovens § 112”.

”Vi bemærker endvidere, at sagen har verseret meget længe såvel i kommunen som i Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen, og at kommunen som følge heraf har haft tilstrækkelig tid til at undersøge og tilvejebringe oplysninger om nødvendigheden af en særlig robust el-kørestol med specifikke krav til tophastighed og acceleration ved udøvelsen af el-kørestolshockey.”

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk