Her støtter du kernen i Muskelsvindfondens arbejde: Vores kampagneaktiviteter for at nedbryde fordomme om mennesker med handicap, vores mange aktiviteter for mennesker med muskelsvind og deres familier og ikke mindst vores politiske indsatser, der er med til at forbedre levevilkårene. Vi er meget taknemmelige for bidrag, og de har det stor betydning for vores arbejde.

Bankoverførsel

Vores konto i Jyske Bank er: 5061 1011177 
Husk at mærke indbetalingen bidrag, samt oplyse cpr. nr., hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for skattefradrag.

Af hjertet tak for dit bidrag.