Her støtter du kernen i Muskelsvindfondens arbejde: Vores kampagneaktiviteter for at nedbryde fordomme om mennesker med handicap, vores mange aktiviteter for mennesker med muskelsvind og deres familier og ikke mindst vores politiske indsatser, der er med til at forbedre levevilkårene for mennesker med muskelsvind.

Muskelsvindfonden er en nonprofit organisation, og al støtte fra fonde, puljer og private er derfor vigtige.

Bidrag til Muskelsvindfonden kan fratrækkes på selvangivelsen. Du kan fratrække op til 16.300 kr. i 2019.

Mobile pay

Du kan nemt give et bidrag via MobilePay på nummer 74480,

Bankoverførsel

Vores konto i Jyske Bank er: (reg.nr) 5061 (kontonr) 1011177 
Husk at mærke indbetalingen bidrag, samt oplyse cpr. nr., hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for skattefradrag.

Af hjertet tak for dit bidrag – det har det stor betydning for vores arbejde.