Alle bidrag gør en forskel

Giv et bidrag


Giv dit her

Andre måder at bidrage på

Det går pengene til

Vi tror på, at vi gør hinanden stærke, når vi mødes og samles. Fysisk som digitalt. Og det bruger vi en stor del af vores midler på.
Men vi bruger i høj grad også midler til at arbejde politisk, så vi sikrer, at mennesker med muskelsvind og deres familier har mulighed for at leve et selvstændigt og aktivt liv med deres handicap - på lige fod med mennesker uden handicap.

Se hvad dit bidrag går til

Hvordan fungerer det med skattefradrag?

Som humanitær forening, godkendt efter ligningslovens § 8A, betaler Muskelsvindfonden ikke skat af bidrag og arv. Du kan derfor få skattefradrag for bidrag op til kr. 17.700,- i 2023 (18.300 kr. i 2024).

Ønsker du at benytte dig af fradragsretten, skal du oplyse dit cpr-nummer. Husk derfor at opgive dette, når du gennemfører en donation via vores hjemmeside.

Alle bidrag i løbet af et kalenderår tæller med, også hvis de er givet til forskellige foreninger. Foreningerne skal dog være godkendt efter §8A.

Beløbet vil stå på selvangivelsen under ‘Ligningsmæssige fradrag – Gaver til foreninger mv. Du skal stadig selv kunne fremlægge kvitteringer for beløbet. Medlemskontingenter, køb af informationsmateriale osv. kan ikke trækkes fra. Læs mere på SKAT’s hjemmeside her

Du kan kontakte økonomichef Mette Carlsen herunder.

Kontakt vores økonomichef