Event Safety tilbyder førstehjælps-kursus for handicap-hjælpere og brugere

Redaktionen, foto: Event Safety

01. nov 2022

Hvordan yder man førstehjælp til en person i kørestol? Eller hvordan giver man førstehjælp til sin hjælper eller pårørende, hvis man selv har en funktionsnedsættelse og måske sidder i kørestol?

Det var nogle af de spørgsmål, som BPA-Nord, en nordjysk forening, der varetager arbejdsgiveransvaret for brugere i hjælperordninger, gerne ville have svar på og blive oplært i, da de kontaktede Event Safety, Muskelsvindfondens og Smukfests sikkerheds- og rådgivningsafdeling. Ønsket fra BPA-Nord var, at såvel de ansatte handicaphjælpere som medlemmer med funktionsnedsættelse skulle føle sig trygge, hvis uheldet var ude, eller en person fik hjertestop. Derfor ville de gerne have et kursus i førstehjælp tilpasset deres særlige situation.

BPA-Nord havde tidligere henvendt sig til kommunerne i området for at få bevilget et førstehjælpskursus, men uden held. Ifølge Lotte Mørkhøj, som er konsulent og arbejdsleder i BPA-Nord, oplevede hun ikke den store forståelse fra kommunerne. En var blevet tilbudt en halv times online-kursus af sin kommune.

”Jeg synes, det understreger den manglende forståelse for behovet, og hvad førstehjælp er. Måske også en manglende forståelse for det store ansvar, man har som hjælper, uanset om man er hjælper i et respirationsteam (dvs. for en borger, der er tilknyttet en respirator:red) eller ”bare” fungerer som arme og ben for borgeren med funktionsnedsættelse,” siger Lotte Mørkhøj.

Erfaringer fra tidligere kurser og events

Event Safety har tidligere lavet førstehjælpskurser for forældregrupper i Muskelsvindfonden og har desuden opsamlet mange erfaringer gennem årene med mennesker med funktionsnedsættelser via førstehjælp på bl.a. Muskelsvindfondens arrangementer. Derfor var problemstillingen med førstehjælp til mennesker med funktionsnedsættelser kendt. På den baggrund designede Event Safety et kursus til BPA-Nord i såvel førstehjælp, hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter som hygiejne og elementær brandbekæmpelse.

Kursister fra foreningen BPA-Nord, der varetager arbejdsgiveransvaret for brugere med en hjælperordning, træner at give hjertemassage.

Bedre at gøre noget end at lade være

Ifølge Christian Sejlund fra Event Safety er det vigtigste at gøre noget, når man taler om førstehjælp. Altså at behandle personen, der har brug for førstehjælp som enhver anden, uagtet at personen sidder i kørestol, eller at kroppen måske er lidt mere skæv i forhold til andre kroppe.

”Det er helt klart bedre at gøre noget fremfor at være bange for at gøre noget forkert. Alternativet er jo, at man risikerer, at personen i værste tilfælde dør. F.eks. hvis det handler om et hjertestop,” siger Christian Sejlund.

Hvis man har mistanke om, at en borger i kørestol har fået hjertestop, skal man tale højt til vedkommende, prøve at ruske personen lidt for at se, om man får en reaktion og dernæst lytte til deres vejrtrækning i 10-15 sekunder. Reagerer de ikke på råb, rusk og smerte, og er der ikke vejrtrækning, er de for lægmand bevidstløse og har hjertestop, forklarer Christian Sejlund.

”Og så handler det om at få personen ud af kørestolen og ned på gulvet. Er personen tilkoblet en respirator, skal den kobles fra, hvis man kan. Kan man ikke flytte personen ud af kørestolen, må man give hjertemassagen i den siddende stilling så godt, man kan. Det vigtigste er at gøre noget,” understreger han.

Opmærksomhed omkring hygiejne

På kurset for BPA-Nord blev deltagerne også undervist og trænet i at yde førstehjælp ved ulykker i hjemmet samt betydningen af god hygiejne. F.eks. hvilke udfordringer der kan være for hjælpere, når de både hjælper ved madlavning, kropspleje og medicinhåndtering i løbet af dagen.

Det handler primært om at sørge for grundig håndvask, hver gang man skifter imellem en opgave, så man ikke fører bakterier fra kropsplejen med over på det område, hvor man tilbereder mad, eller hvor man gør medicin klar. Man skal bruge de hjælpemidler, der er til at holde en god hygiejne. Hav en håndsprit i bilen til lige at spritte hænder eller brug desinfektionsservietter, hvis man skal hjælpe borgeren. Undlad at røre ved medicin uden engangshandsker, hæld piller op i bæger, forklarer Christian Sejlund.

Øvelse i at bekæmpe brand

Sidste del af kurset handlede om brandbekæmpelse. Det vil sige både at give deltagerne en forståelse for, hvad der skal til, for at en brand kan opstå, og ikke mindst hvor vigtig en faktor tiden er, når der opstår en brand.

”En brand kan udvikle sig hurtigt, så det handler om at få evakueret folk væk fra det sted, hvor det brænder. Selvfølgelig også alarmere 112, og hvis det er muligt forsøge at bekæmpe ilden med en brandslukker eller andre slukningsmidler, og ellers luk døre og søg ud af bygningen,” siger Christian Sejlund.
På kurset fik deltagerne mulighed for i praksis at øve sig i at bruge håndholdte slukningsmidler som brandtæppe, vandtryksslukker m.v.

Fakta om hjertemassage

 • Ring 1-1-2
 • Læg personen på gulvet. Hvis en person i kørestol får hjertestop, skal du få personen ud af stolen og ned på gulvet, hvis det er muligt.
 • Blotlæg brystkassen helt ind til skindet
 • Tryk midt på brystkassen 30 gange, 5-6 cm. ned på voksne
 • Giv 2 indblæsningsforsøg gennem munden
 • Mislykkes indblæsningen trykker du igen 30 gange, inden du forsøger indblæsning igen
 • Skift mellem 30 tryk og 2 indblæsningsforsøg, indtil hjælpen når frem
 • Er der en hjertestarter meget tæt på, så hent den. Ellers giv hjertemassage, indtil hjælpen når frem.

Fakta om Event Safety

 • Muskelsvindfonden oprettede sit eget førstehjælps- og sikkerhedskorps i 2003, som fik navnet Event Safety
 • Målet var at få organiseret førstehjælp og sikkerhed på en bedre måde i forhold til Muskelsvindfondens egne events
 • Event Safety var fra starten baseret på frivillig arbejdskraft, som blev uddannet som førstehjælpere og -assistenter samt sikkerhedsvagter
 • Event Safety udviklede sig hurtigt til også at tilbyde sin indsats til eksterne festivaler, koncerter og andre store arrangementer
 • I 2017 fusionerede Event Safety med Smukfests førstehjælps- og sikkerhedsafdeling
 • Event Safety har siden fusionen løftet niveauet i branchen gennem sikkerhedsrådgivning, vejledning og uddannelse til bl.a. virksomheder, organisationer og koncertbranchen
 • Event Safety varetager i dag sikkerheds- og førstehjælpsopgaver på mere end 200 events, koncerter og festivaler årligt med alt fra 500 til 80.000 gæster

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk