Forskere bag sex-undersøgelse håber at nedbryde tabu

Af Jane W. Schelde 

22. nov 2019

Et godt sexliv er vigtigt, men langt fra alle er tilfredse, viser ny befolkningsundersøgelse. For mennesker med bevægelseshandicap er risikoen for sexproblemer i flere tilfælde dobbelt så stor

Mennesker med et bevægelseshandicap har i flere tilfælde dobbelt så stor risiko for at opleve problemer i deres sexliv sammenlignet med mennesker uden handicap.

Det viser rapporten ”Sex i Danmark” fra den store danske sexundersøgelse Projekt SEXUS, som i slutningen af oktober 2019 blev offentliggjort. I befolkningsundersøgelsen, som er den største i verden, har forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet spurgt godt 62.000 tilfældigt udvalgte danskere om deres sexliv.

De mange spørgsmål, som deltagerne i undersøgelsen er blevet stillet, har bl.a. drejet sig om lyst, tilfredshed, onani, utroskab, betydning af sex m.m.m. Også helbred og seksuelle problemer er der blevet spurgt ind til. En lille del af de adspurgte har svaret, at de har et bevægehandicap. Det er ud fra de tal, at man kan se en markant forskel på andelen af personer med og uden handicap, der angiver, at de har problemer i sexlivet.

”Det er helt tydeligt, at det er en risikofaktor at have et bevægelseshandicap. Problemstillingerne er de samme, men vanskelighederne er typisk langt større for denne gruppe. Mennesker med handicap har nogle særlige udfordringer, som vi hidtil har haft alt for lidt øje for, og her er det ekstra ærgerligt, at seksualiteten er så tabuiseret, som den er. Seksualitet er vigtig, og mennesker med handicap har de samme behov som alle andre, men de er i højere grad end andre udfordret på sex og intimitet,” siger en af forskerne bag Projekt SEXUS, Christian Graugaard, læge og professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet.

Han er i øvrigt glad for, at Muskelkraft tager emnet om sex og handicap op netop nu i forbindelse med offentliggørelsen af SEXUS-rapporten. Andre medier har primært fokuseret på de tal og informationer, der handler om den almene befolkning.

Tal fra rapporten

Et godt sexliv er vigtigt

 • Mænd 88 %
 • Kvinder 73 %

Får dækket sine seksuelle behov

 • Mænd: 39 %
 • Kvinder 45 %

Har onaneret mindst én gang om ugen

 • Mænd: 67 %
 • Kvinder: 30 %

Har et godt sexliv

 • Mænd: 54 %
 • Kvinder: 58 %

Fordomme og stigmatisering

Årsagerne til, at problemer omkring sexlivet er markant større for mennesker med bevægelseshandicap, kan ikke ses af undersøgelsen. Ifølge Christian Graugaard kan det både skyldes selve handicappet, følgesygdomme, bivirkninger til behandling, barrierer hos dem selv eller kulturel og social stigmatisering. Især i forhold til det sidste kan omgivelsernes fordomme og holdning betyde rigtig meget, påpeger han.

”Vi ser det hos gamle mennesker, som siger, at de ikke har sex mere, fordi det er upassende. Hvis vi så spørger dem hvorfor, er det i virkeligheden, fordi omgivelserne synes det. På den måde er der et tæt samspil mellem de normer, der omgiver os, og den måde, vi opfatter os selv på,” mener Christian Graugaard.

De samme fordomme er mennesker med handicap underlagt. Mange bliver anset for at være aseksuelle, og mange bliver infantiliseret, ligesom deres krop bliver anset for en ”problemkrop”.

”Når man har et fysisk handicap, der fylder meget i en hverdag, kan jeg godt forstå, at seksualiteten kan komme under pres. Især når man så tilmed lever i en kulturel boble, hvor folk ikke anerkender, at man har en seksualitet overhovedet. Så bliver det svært.”

Tal fra rapporten

Mænd, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv: 

 • 25% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 48% – med et bevægelseshandicap 

Kvinder, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv: 

 • 31% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 54% – med et bevægelseshandicap 

Mænd, der har en problemvoldende lav seksuel lyst: 

 • 3% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 9% – med et bevægelseshandicap 

Kvinder, der har en problemvoldende lav seksuel lyst: 

 • 10% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 12% – med et bevægelseshandicap 

Mænd, der har oplevet rejsningsbesvær de seneste fire uger: 

 • 25% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 52% – med et bevægelseshandicap 

Kvinder, der har oplevet seksuelt funktionsbesvær i de seneste fire uger: 

 • 20% – uden varig fysisk funktionsnedsættelse 
 • 31% – med et bevægelseshandicap 

Stadig et tabu at tale om sex

Sex og seksualitet er stadig et stort tabu – ikke kun på handicapområdet, men generelt, og det undrer Christian Graugaard. Han mener, der er et skisma mellem det kulturelle frisind, vi møder i medierne og det, der sker på det personlige plan.

”I undersøgelsen kan vi se, at 8 ud af 10 mener, at et godt sexliv er vigtigt. Vi kan også se, at mange bøvler med det, men det er stadig ikke noget, vi taler om. Det er tilsyneladende stadig indlejret i vores moderne samfund, at seksualitet er knyttet til fortielse, skam og skyld. Og så skal det helst foregå efter en bestemt koreografi, som mange mennesker har svært ved at leve op til.”

Hvis 8 ud af 10 mennesker mener, at det er vigtigt med sex, gælder det også mennesker med handicap. De er jo handicappet i deres krop, ikke i deres seksualitet

Forskerne bag Projekt SEXUS håber, at undersøgelsen kan blive et springbræt til en mere nuanceret diskussion og i det hele taget at turde tale om sexlivet og seksualiteten på en mere åben måde.

”Det er da bekymrende, at kun godt halvdelen af dem, der har svaret, mener, at de har et godt sexliv. Deri ligger der en kæmpe opgave. Vi skal have en mere åben samtale om seksuel trivsel – også i sundhedssektoren og i skolen. Seksualundervisningen skal blive bedre, for vi skal give de unge – også unge med et handicap – det bedst mulige fundament,” siger Christian Graugaard, som mener, at der ikke bare er brug for en kulturændring, men ligefrem en kulturrevolution, hvis tabuet om sex skal brydes.

Intimitet er vigtig for alle

En af de gode nyheder, som undersøgelsen viste, var lidt overraskende for forskerne, at langt de fleste mennesker uanset alder og køn er enige om, at intimitet er vigtig. Det giver ifølge Christian Graugaard optimisme i forhold til at få et bredere og mere nuanceret billede af, hvad seksualitet er.

Mennesker med handicap kan lære ikke-handicappede noget om, hvad seksualitet også kan være: nærhed, ømhed og intimitet

”Mange – også mennesker uden handicap – kan slet ikke leve op til idealbilledet af sex, hvor det primært handler om præstation, samleje og orgasme. Hvis vi kunne nuancere begrebet en smule, vil flere formentlig opleve, at de havde et helt okay sexliv. Dér tror jeg egentlig, at mennesker med handicap kan lære ikke-handicappede noget om, hvad seksualitet også kan være. At det også handler om nærhed, ømhed og intimitet. Og langsommelighed. At selv om man kun kan ligge tæt sammen eller stimulere med hænderne eller bruge hjælpemidler, så kan det stadig være fantastisk sex.”

Seksualitet og sundhed hænger sammen

Et af målene med Projekt SEXUS var, at man ville undersøge sammenhængen mellem seksualitet og sundhed. Altså om et velfungerende sexliv kan øge den samlede livskvalitet og bidrage til at blive bedre til at mestre modgang og kriser – f.eks. ved kroniske sygdomme.

Og der er en sammenhæng mellem seksualitet og sundhed, mener forskerne bag undersøgelsen. De kan dog endnu ikke se, om et godt sexliv påvirker livskvaliteten i positiv retning, men de kan se tydelige tegn på det modsatte.

”Vi kan se, at fysiske, psykiske og sociale handicap hænger tæt sammen med seksuelle vanskeligheder, og derfor må vi formode, at det modsatte gælder: at et godt sexliv kan påvirke sundheden positivt.”

Først når forskerne får mulighed for at lave en opfølgning på denne undersøgelse om nogle år og igen stille spørgsmål til de samme personer, vil man kunne se, om der er den positive påvirkning, som man formoder.

Fakta om Projekt Sexus

Spørgeskemaundersøgelse blandt 62.675 danske statsborgere mellem 15-89 år 

Indsamlet fra september 2017 – august 2018 

Rapporten ”Sex i Danmark” med undersøgelsesresultater udkom den 28. oktober 2019 

Rapporten kan læses gratis på www.projektsexus.dk 

Projekt Sexus er et samarbejde mellem Statens Serum Institut (Afdeling for Epidemiologisk Forskningog Sundhedsvidenskab, Aalborg Universitet (Sexologisk Forskningscenter) 

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk