Hvilke europæiske lande tilbyder behandling med Spinraza?

Suzanne Skærbæk Pedersen

10. sep 2020

Fredag den 3. juli var en vigtig dag for 26 børn med muskelsvinddiagnosen SMA i Danmark og deres familier. Denne dag skulle Medicinrådet igen tage en beslutning om, hvorvidt rådet anbefalede at udvide brugen af medicinen Spinraza til også at omfatte børn over seks år. Men det blev igen et afslag

Det efterlader Danmark som det land i Europa med den strengeste adgang til behandling.
Medicinrådet har i sit referat fra mødet, hvor beslutningen blev truffet, forklaret, at Danmark ligger på linie med flere andre lande i Europa. Derfor har Muskelsvindfonden skitseret adgangen, hvilket tegner et tydeligt billede af, at Danmark har den mest restriktive adgang til behandling.