Man må ikke fyre medarbejdere på grund af et familiemedlems handicap

Jørgen Lenger

01. jan 2010

HK’s Nyhedsbrev omtaler en spændende sag, der viser, at det er ulovligt at fyre medarbejdere, hvis det er på grund af, at et familiemedlem har et handicap.

Sagen handler om en kvindelig kontorassistent, som var enlig mor til en søn, som var meget syg. Derfor måtte hun gå med ham til forskellige undersøgelser, men hun passede hele tiden sit arbejde.

Da drengen fik konstateret en alvorlig sygdom og et handicap, fortalte hun chefen om det. Chefen opfordrede hende til at sygemelde sig, og det gjorde hun. Dagen efter blev hun fyret.

Arbejdsgiveren kunne ikke give nogen forklaring på fyringen, og derfor afgjorde Retten i Sønderborg, at den var i strid med lov om forskelsbehandling. Kvinden fik en erstatning på 125.000 kr.

Dommen er meget principiel, fordi retten her udvider tolkningen af forskelsbehandlingsloven, og det er vi meget glade for. Det sikrer, at der bliver taget hensyn til medarbejdernes hele liv. Så medarbejdere er beskyttet mod at blive forskelsbehandlet på grund af deres familie, siger Mette Kindberg, næstformand i HK.

Document
Indhold