Muskelsvindfonden tager stilling til aktiv dødshjælp

Rasmus Bach Andersen

21. mar 2017

Muskelsvindfonden har som Danmarks første store handicaporganisation taget stilling til aktiv dødshjælp. Som forening er vi imod en institutionalisering af aktiv dødshjælp, men vi vil samtidig arbejde mere aktivt for at oplyse om de muligheder, der er, når et menneske er dødeligt syg.

Som Danmarks første store handicaporganisation har vi taget stilling til aktiv dødshjælp. Som patientforening er vi imod en institutionalisering af aktiv dødshjælp, fordi det allerede er muligt for patienter at få en smertefri død, som loven er i dag. Samtidig vil vi arbejde mere aktivt for at oplyse om de muligheder, der er, når et menneske er dødeligt syg. Bedre oplysning om passiv dødshjælp kan flytte holdningerne til aktiv dødshjælp, mener vores formand, Lisbeth Koed Doktor. Muskelsvindfonden vil fremover gå aktivt ind i debatter om aktiv dødshjælp.

Under repræsentantskabsmødet den 25. februar 2017, hvor den politiske ledelse var samlet, blev emnet aktiv og passiv dødshjælp diskuteret, og ledelsen tog stilling. Den politiske ledelse er enig: Der er ikke behov for at gøre aktiv dødshjælp lovlig set i lyset af de muligheder, der allerede eksisterer i dag. Der er til gengæld behov for bedre information om de nuværende muligheder.

”En udfordring i diskussionen om aktiv dødshjælp er, at mange danskere ikke kender til de eksisterende muligheder for at få en dødsproces, der er smertefri. Det kan passiv dødshjælp, som i dag er lovlig. Ved passiv dødshjælp vælger patienten i samråd med en læge at undlade en livsforlængende behandling eller at stoppe en behandling, der virker livsforlængende. Når behandlingen stoppes, yder lægerne en smertelindrende og beroligende behandling med fx morfin, som skal sikre, at patienten ikke har smerter. Ofte betyder den smertelindrende behandling også, at patientens død fremskyndes. Som handicaporganisation og som en stemme i debatten vil Muskelsvindfonden være med til at oplyse bedre om passiv dødshjælp,” fortæller Muskelsvindfondens formand, Lisbeth Koed Doktor.

Føler du dig selvmordstruet,
så kontakt Livslinien på 70 201 201

Livsliniens Hjemmeside

Andre udvalgte artikler til dig