Muskelsvindfonden lancerer nyt, stort tiltag

Redaktionen

29. nov 2023

Ambitionerne er tårnhøje, når Muskelsvindfonden til april 2024 præsenterer en helt ny, digital medieplatform. Direktøren kalder det det største kommunikationstiltag i Muskelsvindfonden nogensinde, mens formanden ser frem til meget mere kommunikation til mange flere.

Efter 50 år med et trykt medlemsmagasin har Muskelsvindfonden valgt at gå en ny vej. Overgangen fra den mere traditionelle tryksag til en digital platform gør det muligt at integrere lyd, video, billeder, grafik og artikler. Det skal give en bedre og mere engagerende oplevelse for medlemmer og andre interessenter.

Samtidig er det muligt at nå meget længere ud med større lethed og hastighed, hvilket bliver stadig vigtigere i en verden, hvor forbruget af digitalt indhold stiger og stiger.

Både formand Simon Toftgaard Jespersen og direktør Henrik Ib Jørgensen kalder transformationen den største kommunikationstiltag nogensinde.

– Muskelsvindfonden har brug for at komme meget længere ud med vores kommunikation. Vi har fx brug for at møde nye med muskelsvind langt tidligere, end vi gør i dag. Det gælder både unge og voksne med muskelsvind, og det gælder børnefamilier, siger Muskelsvindfondens direktør Henrik Ib Jørgensen og fortsætter:

– Vi oplever, at familier, der får en indgribende og alvorlig diagnose helt tæt på, har et ekstra stort behov for information, hvor de kan læse, lytte og se historier om mennesker, der har været i samme situation. Det giver dem indsigt, håb og tro på et godt liv med muskelsvind, og det er den allerførste forudsætning for at kunne se det nye liv i øjnene. Her kan Muskelsvindfondens nye digitale platform i langt højere grad skabe engagerende information med lyd, video og interaktive elementer, som forbedrer nydiagnosticeredes brugeroplevelser. Det er information i bevægelse, som er tilgængelig med et enkelt klik.

Henrik Ib Jørgensen

Nem og målrettet kommunikation til politikerne

I Muskelsvindfonden mærker man tydeligt, at den politiske kamp er blevet markant tungere: Aldrig har så mange med muskelsvind stået i så hård en kamp for at få hjælp som i dag. Situationen er alvorlig, og der er brug for stærke stemmer i debatten, casehistorier og ikke mindst politiske løsninger, der ikke bare lapper hullerne, men også fremtidssikrer, at mennesker med muskelsvind får den hjælp, de har brug for.

Her ser Muskelsvindfonden også en værdi i en digital løsning, som når hurtigere og bredere ud:

– Vi oplever, at politik og samfundsforandringer går stærkere end nogensinde, og mange social- og sundhedspolitiske sager skal frem i lyset, men vigtigst af alt skal de frem til politikerne og offentligheden. På den konto bliver vi sat bagud, hvis vi ikke går den digitale vej, siger direktøren og fortsætter:

– Jeg kan sætte det lidt på spidsen: Inden vi når at skrive, layoute, udgive og distribuere en trykt artikel, har politikerne nærmest nået at nedlægge BPA-ordningen og afvist flere effektfulde behandlinger for muskelsvind. Når vi går rent digitalt, kan vi kommunikere hurtigere, oftere og spille på flere strenge med både lange og korte artikler, podcasts og videoer.

Ikke en spareøvelse, tværtimod

Den nye satsning betyder derfor, at det trykte medlemsblad Muskelkraft netop er udkommet for sidste gang. Det koster efterhånden rigtig mange ”døde” ressourcer at producere et trykt medlemsblad, men direktøren afviser, at der er tale om en spareøvelse. Tværtimod, siger han:

– I dag når vi allerede langt flere mennesker med vores digitale kommunikation, fordi det er meget nemmere at distribuere og dele digitalt indhold – både for os som forening, vores medlemmer, vores frivillige og vores støtter. Med et enkelt klik kan vi sprede det, vi laver, til flere. Samtidig har digitalt indhold meget længere holdbarhed, fordi det ligger online.

Den kommende, digitale medieportal er et større tiltag og kræver ifølge direktøren langt bredere kompetencer i Muskelsvindfondens kommunikationsafdeling. Derfor konverteres alle omkostninger og timer brugt på layout, tryk og distribution til produktion af mere indhold og mere forskelligt indhold.

Muskelkraft har haft stor betydning

Når en forening som Muskelsvindfonden erstatter et medlemsmagasin med noget nyt og ukendt, kan det naturligvis skabe usikkerhed. Mange medlemmer kender og læser Muskelkraft, og bladet har eksisteret i fem årtier.

Simon Toftgaard Jespersen

Magasinet betyder noget for flere medlemmer, og det er formand, Simon Toftgaard Jespersen, opmærksom på.

– Muskelkraft er en stor del af vores historie og vil altid være det, men på baggrund af den indstilling og den viden vi har fået præsenteret i henholdsvis bestyrelsen og repræsentantskabet, så gør vi efter min mening klogt i at gå en ny vej med de fordele, det måtte medføre. Derfor er jeg også glad for, at beslutningen har mødt enorm opbakning i repræsentantskabet.

Det er både på baggrund af hjælp fra eksperter, med inspiration fra andre organisationer samt analyser af danskernes medievaner, at beslutningen er truffet. Derudover er medlemmernes medievaner blevet undersøgt, og det viser sig, at medlemsskarens medievaner ikke adskiller sig fra den danske befolknings medievaner: Vi søger i stigende grad information, kommunikation og underholdning på digitale platforme.

Kendskabet til Muskelsvindfonden skal øges

I Muskelsvindfondens bestyrelse og repræsentantskab har der været opmærksomhed på, hvorvidt Muskelsvindfonden mister synlighed ved at erstatte medlemsbladet med en digital platform. Simon Toftgaard Jespersen forklarer, at hensigten med den nye platform er at øge Muskelsvindfondens synlighed:

– Målet med tiltaget er at øge kendskabet til Muskelsvindfonden markant. Med vores trykte kanaler oplever vi, at vi primært når ud til de medlemmer, som i forvejen er engagerede. Vi når hverken nye med muskelsvind, potentielle frivillige eller støtter, siger han.

Ifølge formanden læser politikerne kun Muskelsvindfondens stof, når de får digitale, målrettede artikler direkte i deres mailbakke. De har ikke tid til at læse diverse medlemsblade fra det danske landskab igennem for måske at finde en enkelt artikel, de kan bruge i deres politiske arbejde.

Samtidig oplever Muskelsvindfonden også, at flere og flere hospitaler, privatpraktiserende læger osv. har fravalgt at have blade liggende i venteværelset efter Corona for at mindske risiko for smittespredning. På den måde mister et trykt magasin en del af sin værdi.

En medieplatform med lyd, artikler, video og billeder

Muskelsvindfonden er i fuld sving med det forberedende arbejde til den nye medieplatform. Den bliver ikke en del af Muskelsvindfondens hjemmeside, men en selvstændig platform. En af bestyrelsens betingelser var blandt andet, at medlemmerne også i fremtiden skal have en oplevelse af nærværende og inspirerende kommunikation i øjenhøjde. Samtidig er målet med overgangen fra en traditionel tryksag til en digital platform, at medlemmer nemmere kan engagere sig i kommunikationen og være en del af en demokratisk debat.

– Vi ønsker helt klart at skabe en selvstændig platform. Alle, der kommer i kontakt med medieplatformen, kan forvente journalistisk uafhængighed, troværdighed og integritet. I de fem årtier, Muskelsvindfonden har udgivet et trykt medlemsblad, har vi altid vægtet de journalistiske dyder meget højt. Det vil vi fortsat gøre, fortæller formanden.

Gearet til fremtiden

Læsere, seere og lyttere kommer til at møde indhold uden kommercielle motiver, og de vil få meget bedre mulighed for at kommentere og debattere det indhold, der bliver lagt ud. Formanden peger også på, at der i et digitalt univers ikke er de samme pladsbegrænsninger.

– Medieplatformen er en helt klar forlængelse af Muskelsvindfondens formål, som siger, at vi skal oplyse om muskelsvinddiagnoser, og hvordan man lever med dem. Den er også udtryk for et ønske om at styrke medlemsdemokratiet, siger formanden.

Den udvikling, Muskelsvindfonden går igennem, er i øvrigt ikke anderledes end de store mediehuse og andre foreninger, forklarer direktør Henrik Ib Jørgensen afslutningsvist:

– Det bliver sværere og sværere at få distribueret et fysisk blad. Det er både blevet meget dyrere, men det tager også længere tid. I fremtiden er der tilmed risiko for, at vi slet ikke kan få det ud i de danske yderområder, siger han og fortsætter:

– Med den nye medieplatform gearer vi os til en fremtid, hvor vi fortsat skal være relevante og opnå vores ambition om at være mere for flere som forening.

Fakta om Muskelkraft

1973: Første udgave ”Nyt fra Muskelsvindfonden” kom 500 eksemplarer
1981: Første journalist ansat
1984: Nyt navn: Muskelkraft
1991: Oplag ca. 3300
2001: Øget oplag til 7000 pga. kampagne for støtte-abonnenter
2003: Jane W. Schelde bliver redaktør
2004: Fra otte numre til seks numre
2023: Fem numre om året med ca. 10 – 12 artikler, oplag ca. 3500, 60 sider

Muskelkraft-arkiv

Vi har samlet samtlige medlemsblade fra Muskelsvindfonden siden 1973 her

Skatkammeret

Fokus

Vi stiller skarpt på emner som fordomme, sex, sorg, mennesker og medicin, usynligt handicap og livet i det hele taget

Find vores fokussider

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk