Organisationer opfordrer: Sundhedsopgaver skal samles under én myndighed for at styrke patientforløb

Redaktionen

04. jul 2024

Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen har i fællesskab sendt et brev med en opfordring til regeringen om at lave en ambitiøs reform. Muskelsvindfonden bakker op om opfordringen.

De tre store organisationer, der tilsammen repræsenterer over 2 millioner danskere, opfordrer i dag regeringen til at gennemføre en “gennemgribende og ambitiøs reform, der for alvor løser det grundlæggende problem, som både patienter og sundhedsprofessionelle oplever: Den manglende sammenhæng”.

Opfordringen kommer på baggrund af Sundhedsstrukturkommissionens rapport, der netop anbefaler en stor opgavesamling for at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene og effektiv udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Borgerne skal i centrum

Muskelsvindfonden bakker op, og direktør Henrik Ib Jørgensen udtaler:

“Det er utroligt stærkt og fantastisk, at de tre organisationer kan finde sammen om et enkelt og nødvendigt budskab til vores politikere i anledning af Sundhedsstrukturkommissionens rapport, nemlig: Der skal forandringer til. Sundhedsydelser, rehabilitering og personlig pleje skal ikke adskilles af forskellige myndigheder. Det skal være slut med kassetænkning og postnummerlotteri. Borgerne skal i centrum, og det kommer de ikke uden grundlæggende forandringer,” og han fortsætter:

“Muskelsvindfonden bakker derfor – ligesom en lang række eksperter og fagfolk – 100 % op om budskabet. At få en mere entydig samling af sundhedsydelser og rehabiliteringsopgaver er i høj grad også relevant for vores medlemmer. Det nuværende system skaber for mange koordineringsproblemer på grund af kassetænkning og mangel på faglig sammenhæng. Det rammer især patienter med komplekse behov – som vores medlemmer.”

Læs opfordringen her.

Direktør: “Rapport giver enestående muligheder”

Muskelsvindfonden deler de tre organisationers bekymring om, at regeringen vil foreslå en mindre reform, som ikke tager fat på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet – nemlig kassetænkning og manglende faglig sammenhæng.

“De seneste mange år er f.eks. BPA-ordningen desværre kun gået en vej, fordi kommunerne tydeligvis ikke har musklerne og kompetencerne til at magte opgaven. Vi har i årevis dokumenteret og påpeget, at kommunernes håndtering af BPA-ordningen har medført ulovlige og urimelige begrænsninger i både adgang og omfanget af BPA-ordninger. Disse begrænsninger gør det sværere for mennesker med muskelsvind og deres pårørende at leve et aktivt liv og deltage i samfundslivet på alle niveauer,” siger Henrik Ib Jørgensen og fortsætter:

I har en enestående mulighed for at gøre det rigtige. Lad nu være med kun at gøre det halvt eller kvart.”

Henrik Ib Jørgensen

direktør

“Ligeledes har vi et hav af eksempler på, hvordan kommuner og regioner kan diskutere, om en nødvendig støtte i hverdagen er et behandlingsmiddel eller et hjælpemiddel med det resultat, at vores medlemmer lades uforstående i stikken, mens deres tilstand i bedste fald begrænser deres daglige aktiviteter i hverdagen og i værste fald betyder, at sygdommen når at udvikle sig yderligere. Derfor har vi en klar opfordring til politikerne: I står med en grundig, gennemarbejdet analyse af det danske sundhedsvæsen. I har en enestående mulighed for at gøre det rigtige. Lad nu være med kun at gøre det halvt eller kvart.

Få overblik over betydning for mennesker med muskelsvind

At samle ydelserne har en række fordele for mennesker med muskelsvind:

  1. Koordination og sammenhæng: Når ansvaret samles, bliver det nemmere at koordinere sundheds- og omsorgsindsatser, hvilket er afgørende for patienter med komplekse behov.
  2. BPA-ordningen: Vi anbefaler desuden, at Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) inkluderes i opgavesamlingen. Dette vil sikre en mere ensartet og koordineret indsats, hvilket vil gavne de berørte borgere og deres pårørende.
  3. Bedre ressourceanvendelse: Når en enkelt myndighed har ansvaret, kan ressourcerne bruges mere effektivt, både økonomisk og personalemæssigt.
  4. Forbedret patientforløb: Patienter vil opleve en mere sammenhængende og kontinuerlig hjælp, hvilket vil forbedre deres livskvalitet og helbred.

Hvad er den store opgavesamling?

Den store opgavesamling indebærer, at ansvaret for hele sundheds- og omsorgsindsatsen samles under én myndighed. Det betyder, at forskellige aspekter af sundhedspleje, rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi og personlig assistance ikke længere vil være opdelt mellem forskellige myndigheder.

Den store opgavesamling vil skabe et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Dette er afgørende for vores medlemmer, som har brug for en koordineret og kontinuerlig hjælp. Vi opfordrer regeringen til at implementere denne reform for at sikre, at borgerne kommer i centrum.

Sanders liv er
en banegård

Sander og hans familie er kommet i klemme mellem kommune og region.

Få overblik her

Vil du vide mere?

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk