Region Hovedstaden: Respiratorbrugere skal altid indlægges på specialsygehuse.

Kommunikationsafdelingen

10. mar 2015

Stort ønske fra Muskelsvindfonden på vej i opfyldelse. En lille uskyldig ”visitationsmeddelelse” fra Region Hovedstaden er netop blevet offentliggjort, godt gemt på sundhed.dk. Den lyder ikke af noget særligt, men den er faktisk af stor betydning for personer i respirationsbehandling, ikke mindst personer med muskelsvind.

Den handler nemlig om, at ”alle patienter som har invasiv hjemmerespirator” fremover skal indlægges på et højt specialiseret sygehus i regionen, uanset og årsagen til indlæggelsen skyldes respirationsproblemerne eller ”anden sygdom end deres bagvedliggende kroniske respirationsinsufficiens”.

De to højt specialiserede sygehuse er i denne forbindelse er Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Det vil konkret sige, at ”voksne medicinske og neurologiske patienter indlægges på Respirationscenter Øst (RCØ) på Glostrup Hospital”, og at ”børn indlægges i BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet”. Voksne kirurgiske patienter indlægges på de relevante kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet.

De nye regler er trådt i kraft den 1. marts 2015.

Visitationsmeddelelsen rejser naturligvis en række spørgsmål, som Muskelsvindfonden vil forsøge at få afklaret med Region Hovedstaden, men det korte af det lange er, at Region Hovedstaden imødekommer et længe næret ønske fra Muskelsvindfonden om, at man altid behandles på et højt specialiseret sygehus, hvis man har muskelsvind, for selv banale sygdomme er ikke banale, hvis man har muskelsvind eller er i respirationsbehandling.

Nu imødekommes dette ønske for de personer, der har en ”invasiv hjemmerespirator”, hvoraf rigtig mange har muskelsvind.

Vi kipper med flaget for Region Hovedstaden.

Visitationsmeddelelsen i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk