Tæt på permanent løsning om fritagelse for idrætseksamen

Redaktionen

17. apr 2020

En permanent løsning på sagen om at fritage elever med handicap for idrætseksamen i folkeskolen ser nu ud til at falde på plads. Og med et fornuftigt resultat, lyder det fra både Muskelsvindfonden og fra de unge, som har bekymret sig for den afsluttende afgangsprøve i folkeskolen. De bekymringer kender Troels Skalkam på 15 år alt til

Som reglerne hidtil har været, har elever i 9. klasse skullet bestå faget idræt, hvis det blev udtrukket som eksamensfag, for at få direkte adgang til gymnasiet. Men elever med svære fysiske handicap, som har været fritaget for idrætsundervisningen, vil ikke kunne bestå en idrætseksamen. Det betyder, at de ikke ville få en fuld afgangseksamen fra folkeskolen, og dermed har de heller ikke en direkte adgang til gymnasiet, som deres klassekammerater. Det er diskriminerende, mener Muskelsvindfonden, men nu ser det endelig ud til, at problemerne bliver løst.

Midlertidig ordning på vej til at blive permanent

Problemstillingen blev i hvert fald taget alvorligt af politikerne i Folketinget allerede i 2018, hvor de vedtog en midlertidig ordning for skoleåret 2018-2019. Den midlertidige ordning betød, at elever med svære handicap kan trække et alternativt fag til eksamen, hvis idræt bliver udtrukket. Nogle elever med en muskelsvinddiagnose kunne gøre brug af den midlertidige ordning, som blev forlænget for skoleåret 2019-2020.

Og det er den midlertidige løsning, der nu er tæt på at blive gjort permanent. Ikke mindst takket være en direkte indsats over for politikerne fra såvel unge med muskelsvind og deres forældre som medarbejdere i Muskelsvindfonden.

Har været bekymret for eksamen i flere år

En af de unge, som i dette skoleår afslutter folkeskolen og gerne vil direkte videre til gymnasiet, er 15-årige Troels Skalkam med muskelsvinddiagnosen Duchennes muskeldystrofi. Han går i 9. klasse på en skole i Jyllinge. Troels er netop én af dem, der igennem flere år med bekymring har tænkt på sin afgangseksamen, hvis idrætsfaget blev udtrukket. Derfor er han også lettet over, at han er omfattet af den midlertidige ordning, men håber for de kommende årgange, at ordningen bliver gjort permanent.

– Jeg er utrolig glad for den midlertidige løsning. Jeg har været bekymret for idrætseksamen så længe, jeg kan huske. Efterhånden som min krop er blevet svagere og svagere, har jeg nemlig deltaget mindre og mindre i idrætsundervisningen. I perioder har jeg bare siddet med min mobil,” siger Troels, der tilføjer, at han flere gange har bedt skolen om at se på, om han ikke kunne deltage i undervisningen. Men ingen har haft en løsning.

Inklusion skal give mening

En af indvendingerne imod at fritage elever med omfattende fysiske handicap fra idrætsundervisningen har været, at det strider mod inklusionstanken. Men modargumenterne er, at undervisningen også skal give mening for eleven. Det er ikke inklusion, hvis eleven med handicap blot kigger på, at kammeraterne spiller volleyball eller dyrker atletik.

For Troels handler det også om, at han ikke kan indgå på lige fod med sine klassekammerater, hvis de f.eks. skal op til gruppeeksamen.

– Jeg ville være for bekymret for at trække dem ned. På grund af mit handicap vil de ting, man lærer om i idræt aldrig blive relevante for mig: Jeg går til fysioterapeut to gange om ugen for at træne en lille smule og for at blive strakt, så mine led ikke bliver helt stive. Mine haser er allerede så korte, at mine fødder sidder i en helt forkert stilling, og jeg har ikke kræfter til at kaste en bold ret langt. Jeg kan svømme på min egen måde, men det kræver ekstra tid og særligt udstyr at komme i vandet/svømmehallen, og derfor kunne jeg ikke være med det år, vi havde svømning i skolen, fortæller Troels.

Afgangseksamen aflyst pga. corona

På grund af corona-krisen er Folkeskolens afgangseksamen 2020 blevet aflyst, og årskaraktererne bliver derfor overført som eksamenskarakterer. Det vil sige, at der i dette skoleår ikke bliver brug for den midlertidige ordning. Men problemstillingen vil vende tilbage i kommende skoleår, hvis der ikke findes en permanent løsning på problemstillingen.
For som Troels siger, ville han helt sikkert dumpe til idrætseksamen og derfor have brug for dispensation fra rektor og en optagelsesprøve for at komme i gymnasiet, hvis politikerne ikke havde vedtaget den midlertidige ordning.

Ser frem til permanent ordning

Og det er en urimelig og unødvendig forskelsbehandling af elever med handicap, der er fritaget for idræt, mener handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden Thomas Krog. Han har i flere omgange været med til at gøre opmærksom på problemstillingen over for politikerne.

- Det er ikke rimeligt, at elever med svære handicap ikke kan få direkte adgang til gymnasiet, fordi de dumper i et fag, som er umulig for dem at bestå på grund af deres handicap, siger han.

Thomas Krog

Politisk konsulent., Muskelsvindfonden

Thomas Krog er derfor glad for, at politikerne har lyttet. Han ser frem til, at forslaget fra børne- og undervisningsministeren, der i øjeblikket er i høring, bliver vedtaget i Folketinget, så den permanente ordning kan træde i kraft fra det kommende skoleår.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk