Udskiftning i Muskelsvindfondens bestyrelse

Gitte Dreier Jacobsen

29. maj 2021

Efter dagens landsmøde mødtes Muskelsvindfondens formand og næstformand med repræsentantskabet. Under mødet blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i Muskelsvindfondens bestyrelse.

Traditionen tro mødes det nye repræsentantskab kort efter Muskelsvindfondens landsmøde, der blev afholdt digitalt tidligere i dag. Under repræsentantskabsmødet vælges bestyrelsesmedlemmer til både Muskelsvindfondens, Handshakes, RCFMs og Musholmfondens bestyrelse.

Under mødet blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i Muskelsvindfondens bestyrelse: Liselotte Schirakow og Paul Nolan.

Anette Sylvest ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, mens alle andre bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg. Ditte Guldbrand, Cristian Skytt og Isak K. Houe modtog genvalg.

Muskelsvindfondens bestyrelse for 2021– 2022 består af:

Muskelsvindfondens bestyrelse består af i alt ni bestyrelsesmedlemmer, og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er hhv. formand, næstformand og to medarbejderrepræsentanter.

 • Simon Toftgaard Jespersen (formand)
 • Janne Sander (næstformand)
 • Ditte Guldbrand Christensen
 • Christian Skytt
 • Isak K. Houe
 • Liselotte Schirakow
 • Paul Nolan
 • Lene Lebech (medarbejderrepræsentant)
 • Pernille Diemer (medarbejderrepræsentant)

RCFMs bestyrelse

Der var ingen udskiftning i RehabiliteringCenter for Muskelsvinds bestyrelse, da Antoniett Vebel Pharao, Anita Kruse og Isak K. Houe alle modtog genvalg.

Musholmfondens bestyrelse

I Musholms bestyrelse var der også udskiftning, da Anette Sylvest valgte ikke at genopstille.

Repræsentanterne fra Muskelsvindfonden er nu derfor Preben Dyremose (genvalgt) og Simon T. Jespersen (nyvalg)

Bestyrelsen for Musholmfonden består dermed af:

 • Simon Toftgaard Jespersen
 • Preben Dyremose
 • Torben Wind
 • Flemming Christensen
 • Janus Tarp
 • Louise Hauge Glise
 • Tørk Eskild Furhauge

Vil du vide mere

Find flere oplysninger om bestyrelse og repræsentantskab

Du finder det her