Undersøgelse: Samarbejdet med kommunen opleves negativt af mange

Af Karoline Høj Jakobsen og Jane W. Schelde

26. jul 2023

Nogle af Muskelsvindfondens medlemmer afholder sig fra overhovedet at søge om hjælp til deres handicap, fordi det opleves uoverskueligt, viser en spørgeskemaundersøgelse

Op imod halvdelen af de medlemmer af Muskelsvindfonden, der søger kommunen om hjælp i forbindelse med deres handicap, oplever et negativt samarbejde med kommunen. Og det påvirker i høj grad deres hverdag og livskvalitet.

Ventetid er ødelæggende på psyken.

Citat fra undersøgelsen

Det viser en undersøgelse, som Muskelsvindfonden har lavet blandt sine medlemmer i foråret. Baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen var, at Muskelsvindfonden oftere og oftere oplevede medlemmers frustration over de kommunale samarbejdsprocesser. Bl.a. ansøgningsprocessen om hjælp og støtte fra kommunen, men i høj grad også afslag på ansøgninger og revurdering af deres kommunale hjælp og støtte.

For at få en bredere viden om omfanget af frustrationerne og konsekvenserne for medlemmerne satte Muskelsvindfondens politiske afdeling undersøgelsen i gang i februar. Og en analyse af resultaterne af de mange besvarelser bekræfter frustrationen, men sætter også flere nuancer på, hvilke grupper der er hårdest ramt, og hvilken form for hjælp der giver størst problemer i samarbejdet med kommunen.

Søvnmangel idet jeg gerne vil søge, men ikke kan overskue at fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug for ansøgninger. Og at jeg sikkert får afslag som sidste gang jeg søgte.

Citat fra undersøgelsen

I det følgende præsenterer vi en lang række tal og figurer, som uddyber undersøgelsens resultater.

Påvirker familieliv og livskvalitet

Undersøgelsen viser bl.a., at halvdelen af alle, der har svaret på spørgeskemaet, oplever modstand fra kommunen allerede i ansøgningsprocessen. Det resulterer i, at over en tredjedel siger, at de bruger så mange psykiske ressourcer ved ansøgningen, at det har negativ betydning for deres familieliv, venskaber og deres generelle livskvalitet.

Jo større handicap, jo flere bekymringer

Undersøgelsen har også spurgt ind til, i hvilken grad medlemmerne bruger psykiske ressourcer på ansøgninger til kommunen. Det vil sige følelser, tanker, bekymringer m.v. Her konkluderer undersøgelsen, at jo mere omfattende, et medlems funktionsnedsættelse er, desto flere psykiske ressourcer bruger medlemmet under ansøgningsprocessen.

Ankesager er voldsomt belastende

Ofte dropper jeg helt at søge, inden jeg overhovedet kommer i gang, fordi det er så uoverskueligt det hele.

Citat fra undersøgelsen

Undersøgelsen har også taget emnet ankesager op og spurgt til, hvilken betydning det har for dagligdagen, at medlemmerne har en ankesag kørende. 60% oplever, at det har negativ betydning for deres familieliv, og hele 72% angiver, at en ankesag har negativ indflydelse på deres livskvalitet.

 

Frygt for at åbne post fra kommunen

Mange medlemmer af Muskelsvindfonden fortæller, at de har et anstrengt forhold til at modtage post fra kommunen i e-boks eller som digital post. Frygten gælder de revurderinger af eksisterende hjælp, som kommunen med jævne mellemrum indkalder medlemmer til.

Ifølge undersøgelsen siger 36-38% af dem, der har svaret, at de i meget høj eller høj grad oplever frygt og nervøsitet, når de modtager digital post fra kommunen. De frygter, at den hjælp, de har, vil blive reduceret eller taget fra dem – eller at de slet ikke får den hjælp, de har brug for. Det gælder især de unge under 30 år, hvor bekymringerne ifølge undersøgelsen fylder mest. De unge er også dem, der rammes hårdest af kommunernes nedskæringer. Det er i dag langt sværere at komme i betragtning til at få hjælp, end det var for blot få år siden.

Behov for en omfattende reform

Muskelsvindfonden vil i den kommende tid bruge resultaterne af undersøgelsen til at skubbe til politikerne på Christiansborg.

Jeg bliver ked af det og enormt modløs. Jeg føler virkelig, at jeg igen skal åbne et nederlag. Og jeg åbner jo også et brev ind til endnu en kamp, hvor jeg igen får søvnløse nætter, nedsat appetit, humørsvingninger og konstant dårlig samvittighed over for mine nærmeste. Kommunen er virkelig min himmel og mit helvede!

Citat fra undersøgelsen

”Det er tydeligt, at det nuværende system belaster mennesker med handicap og reducerer deres evne til at håndtere arbejde, relationer og familieliv. Derfor er det nødvendigt at ændre systemet,” siger politisk chef i Muskelsvindfonden Thomas Krog.

Foreningen har flere gange understreget behovet for en omfattende reform på handicapområdet. En reform der mindst bør omfatte en fagligt forpligtende visitation og en solidarisk og bæredygtig finansieringsmodel.

”Vi har brug for et system, hvor beslutninger træffes på et fagligt grundlag og ikke baseret på kortsigtet økonomi. Et sådant system vil frigøre mange ressourcer for dem, der i dag frygter kampen med kommunen i deres dagligdag,” siger Thomas Krog.

Se hele rapporten

Undersøgelse af kommuneangst

Målgruppe: medlemmer med muskelsvind og ALS over 18 år

Metode: spørgeskemaundersøgelse

Tidsperiode: februar – juni 2023

Resultat: 213 besvarelser

Finansiering: Økonomisk bidrag fra Salling Fonden

………………………………………..

Hjælp til selvhjælp

 

Muskelsvindfondens politiske afdeling har fået produceret en række videoer som hjælpeværktøjer i forbindelse med bl.a. ankesager.

Videoerne findes på www.muskelsvindfonden.dk

Videoerne omfatter:

  • en forklaring på ankeprocessen
  • eksempel på klage
  • guide til Muskelsvindfondens værktøjskasse
  • guide til, hvor du kan søge hjælp hos enten RCFM eller Muskelsvindfonden

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk