Bestyrelser og repræsentantskab

Vi er Muskelsvindfonden

Muskelsvindfondens bestyrelse 2023-24

Muskelsvindfondens repræsentantskab 2023-24

Repræsentantskabet vælges på Muskelsvindfondens årlige landsmøde. Medlemmerne vælges for tre år ad gangen. Der er i alt 23 repræsentantskabsmedlemmer.

Resumeer fra
repræsentantskabs-
møder

Hvad arbejder Muskelsvindfondens repræsentantskab med? Hvad diskuteres, og hvad besluttes? Det kan du blandt andet læse om i de resuméer, som udarbejdes efter hvert repræsentantskabsmøde. Der afholdes minimum to årlige møder.

Find resumeerne her

Handshakes bestyrelse 2023-24

Muskelsvindfondens Indsamlingsafdeling er organiseret under den erhvervsdrivende fond, Handshake, som har sin egen bestyrelse. Det er indsamlingsafdelingen, som står bag indsamlingsaktiviteterne som Grøn, Cirkus Summarum m.m. Siddende medlemmer, udpeget af Muskelsvindfonden:

Musholmfondens bestyrelse 2023-24

Bestyrelsen for Musholmfonden, der står bag Musholm – Ferie – Sport – Konference, er følgende:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds bestyrelse 2023-24

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds bestyrelse består af følgende personer: