To borgere søger om at få dækket deres merudgifter ved at have en handicapbil. Den ene i 2020, den anden i 2023. Begge får afslag fra kommunen og anker sagen. Den ene får medhold, den anden får afslag. Læs Ankestyrelsens modsatrettede begrundelser i de to sager.

 

Sagen fra 2020

Ankestyrelsens skriver bl.a. i sin begrundelse:

Du ville ikke have haft en bil, hvis du ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse om den del.

Vi lægger vægt på, at du er 28 år gammel, bor alene og centralt i Albertslund. Størstedelen af dit netværk bor uden for Albertslund

Sagen fra 2020

Borgeren får medhold

Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse

Borgeren får dækket sine merudgifter til handicapbil

Oplysningerne understøtter, at du ikke før din funktionsnedsættelse har haft behov for at køre for at besøge dit netværk, da du bor tæt på offentlig transport og som følge af den begrænsede hyppighed af besøgene.

Vi lægger også vægt på, at omfanget af dine sociale og fritidsaktiviteter efter din funktionsnedsættelse ikke kan tillægges vægt og derfor ikke kan indgå i det objektive sammenligningsgrundlag.
Vi lægger desuden vægt på, at Muskelsvindfonden har henvist til en statistik i deres oplysninger af 7. august og 30. oktober 2019, hvor det fremgår, at procentdelen af personer uden funktionsnedsættelse på din alder og i samme livssituation, der har bil, er lav – 15,79 pct.

Sagen fra 2023

Ankestyrelsens skriver bl.a. i sin begrundelse:

Du har ikke ret til dækning af nødvendige merudgifter ud over det, som kommunen har bevilget.

Kommunen lægger vægt på, at du er 29 år, enlig, bosiddende i en lejebolig på Frederiksberg, du arbejder og tjener ca. 300.000 kr. pr. år.

Sagen fra 2023

Kommunen får medhold

Ankestyrelsen bekræfter kommunens afslag og begrundelse

Borgeren får ikke dækket sine merudgifter til handicapbil

Kommunen har også i vurderingen inddraget dit behov for mobilitet, herunder at du kører til venner og familie i Jylland ca. 12 gange om året, da din familie er spredt ud over Sydjylland, og at du har venner i Aarhus-området. Den lægger også vægt på, at du har foreningsaktiviteter i Korsør to gange om året.

Kommunen lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af Transportvaneundersøgelsen fra DTU fra 2015, at mere end 80 procent af personer med en indkomst på ca. 300.000 har bil i husstanden.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at kommunen afviser at bruge de indsendte tal fra Danmarks Statistik om bilrådighed for kvinder på samme alder med samme civilstatus, indkomst og bopæl. Vi er også opmærksomme på dine oplysninger om, at det ud fra et økonomisk perspektiv vil være langt billigere at benytte tog end bil til dine ture til Jylland, og at der er en hurtigere rejsetid. Det kan ikke ændre ved sagens resultat, da der er tale om en samlet vurdering, hvor kommunen ud over indtægt, også kan lægge vægt på alder, beskæftigelse, uddannelse, bopælsforhold, civilstatus, husstandsstørrelse, aktivitetsniveau og behovet for mobilitet.

Vi finder på baggrund af sagens oplysninger, at kommunen har inddraget alder, bopælsforhold, civilstatus, aktivitetsniveau og behovet for mobilitet i vurderingen af, om du ville have haft bil, hvis du ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Vi finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du ville have haft bil, hvis ikke du havde haft en funktionsnedsættelse.

Muskelsvindfonden mener...

Sammenlignelige sager, men markant forskel i Ankestyrelsens begrundelser

Fællestræk:

To jævnaldrende kvinder, som begge er i personkredsen for dækning af nødvendige merudgifter. De bor begge bynært i henholdsvis Albertslund og Frederiksberg. Begge kvinder har et omfattende kørselsbehov pga. sociale aktiviteter. Begge kvinder bor tæt på offentlig transport.

 

Markante forskelle

  1. Statistisk data

I den ene afgørelse forholder Ankestyrelsen sig til kønsspecifik og relevant statistisk data om jævnaldrende kvinder i lignende livssituation.

I den anden afgørelse afviser Ankestyrelsen at inddrage kønsspecifik, relevant statistisk data og anerkender ukritisk kommunens mindre relevante statistiske data.

  1. Aktivitetsniveau

I den ene afgørelse har aktivitetsniveauet ikke betydning for bevillig af tilskud til bil.

I den anden afgørelse bruges kvindens aktivitetsniveau som argument for, at hun ville have haft bil.

  1. Inddragelse af adgang til offentlig transport

I den ene afgørelse medtages muligheden for brug af offentlig transport,som et argument for, at kvinden ikke ville have haft bil.

I den anden nævnes muligheden for tilgængelig offentlig transport, men det anerkendes ikke som et argument for, at kvinden ikke ville have haft bil. Dette til trods for, at der i afgørelsen anerkendes, at den offentlige transport er let tilgængelig og billigere end bilkørsel. 

  1. Lovmedholdelige argumenter

I den ene sag forholder Ankestyrelsen sig til, om argumenterne i afgørelsen er ‘lovmedholdelige’.

I den anden afgørelse konstaterer Ankestyrelsen blot, at kommunen har inddraget alder, bopælsforhold, civilstatus, aktivitetsniveau og behovet for mobilitet i vurderingen. Ankestyrelsen forholder sig i sidstnævnte afgørelse ikke til, om kommunens argumenter er korrekte og lovmedholdelige.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk