To borgere søger om at få en el-kørestol som sportsudstyr. Den ene i 2014. Den anden i 2022. Begge får afslag fra kommunen og anker sagen.

Sagen fra 2014

Ankestyrelsens skriver bl.a. i sin begrundelse:

Dine udgifter til el-kørestol som sportsudstyr til brug for el-kørestolshockey er en nødvendig merudgift.

Vi har ikke taget stilling til, om det er muligt at dyrke el-kørestolshockey i din egen kørestol.

Sagen fra 2014

Borgeren får medhold

Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse

Borgeren får bevilget en sportsstol

Vi finder – uanset om det er tilfældet eller ej – at det er nødvendigt med en ekstra kørestol til sporten, for at du kan have en ekstra kørestol til rådighed i hverdagene, hvilket ikke tilgodeses, såfremt du alene har én el-kørestol til brug for både hverdag og sport, og kørestolen bliver skadet i forbindelse med sportsudøvelse, f.eks. fordi el-kørestolen ikke lever op til de krav om robusthed som, som el-kørestolshockey kræver.

Endelig finder vi, at lige som det er nødvendigt at skifte til sportstøj og indendørs sko for ikke-handicappede, er der behov for særligt sportsudstyr herunder el-kørestole med dæk til indendørs brug for sportsudøvere med nedsat funktionsevne, der spiller el-kørestolshockey.

Vi finder det således efter en konkret vurdering tilstrækkelig godtgjort, at du ikke ville have haft udgifter til el-kørestol som sportsudstyr til brug for el-kørestolshockey, hvis du ikke havde haft en funktionsnedsættelse.

Kommunen skal ved beregning af udgiften lægge til grund, at kørestolen skal være egnet til udøvelse af el-kørestolshockey således, at den kan opfylde krav til robusthed, acceleration med videre.

Sagen fra 2022

Ankestyrelsens skriver bl.a. i sin begrundelse:

Du har ikke ret til at få dækket en enkeltstående merudgift til en Powerchair Floorball kørestol, Wolturnus 350. (Powerchair Floorball hed tidligere el-kørestolshockey:red)

”Vi lægger vægt på, at kommunen vil bevilge monteringen af en skærm på den kørestol, du anvender til hverdag, så du har mulighed for at benytte denne til kørestolsfodbold (Powerchair Football).

Sagen fra 2022

Kommunen får medhold

Ankestyrelsen fastholder kommunens afslag og begrundelse

Borgeren får ikke bevilget en sportskørestol

Vi er opmærksomme på, at du ikke ønsker at gå til kørestolsfodbold, men derimod til Powerchair Floorball, og at du ikke mener, at de to fritidsaktiviteter kan anses for sammenlignelige. Du henviser i den forbindelse til, at de har vidt forskellige regelsæt, og at de sportsstole, der anvendes, er konstrueret meget forskelligt.
Det ændrer ikke ved resultatet. Vi er enige med kommunen i, at de to fritidsaktiviteter i et vist omfang er sammenlignelige. Vi lægger i den forbindelse særlig vægt på, at der i begge tilfælde er tale om holdsport.

Vi er også opmærksomme på, at brugen af din hverdagskørestol til kørestolsfodbold vil kunne medføre et øget slid på kørestolen, hvilket kan betyde, at der bliver behov for at udskifte kørestolen tidligere. Det ændrer heller ikke ved resultatet, fordi det afgørende er, at du vil kunne deltage i fritidsaktiviteten i den kørestol, du anvender til hverdag.

Muskelsvindfonden mener...

Sammenlignelige sager, men markant forskel i Ankestyrelsens begrundelser

Fællestræk:

Begge borgere er tilhørende personkredsen for dækning af nødvendige merudgifter. Begge personer ønsker at gå til en selvvalgt sportsgren, hvor aktiviteten kræver en særlig sportskørestol.

Markante forskelle:

  1. Selvvalgt sportsgren

I den ene afgørelse anerkender Ankestyrelsen behovet for at dyrke en selvvalgt sportsgren.

I den anden afgørelse fratages borgeren muligheden for at dyrke en selvvalgt sportsgren. Hvis man har et handicap, kan man jf. afgørelse fra 2022 kun stille krav om holdsport, ikke hvilken holdsport.

  1. Sportskørestol som har robusthed og acceleration

I den ene afgørelse vurderer Ankestyrelsen, at der skal bevilges en ekstra el-kørestol, som lever op til sportens krav om robusthed og acceleration.

I den anden afgørelse henvises til en helt anden sportsgren, hvor hverdagsstolen kan anvendes.

  1. Sikkerhed for en anvendelig stol til hverdagene

I denne ene afgørelse lægges der vægt på behovet for at have to stole af hensyn til altid at have en funktionsdygtig stol.

I den anden afgørelse vurderer Ankestyrelsen, at der ikke skal tages hensyn til, om el-kørestolen slides ved sportsbrug.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk