Der er flere måder at stemme på …

når vi skal vælge formand, næstformand og nye medlemmer til repræsentantskabet:

Når vi den 13. maj 2023 afholder Muskelsvindfondens generalforsamling, skal vi som altid stemme om, hvem vi ønsker som formand og næstformand, og hvem vi sætter i repræsentantskabet. Hvis du ikke deltager ved fysisk fremmøde til generalforsamlingen, eller vælge at stemme hjemmefra online på selve dagen, så kan du benytte dig af muligheden for at brevstemme.

Se her: Da to af vores repræsentantskabs-medlemmer er trådt ud før tid, kan du i år ekstraordinært stemme på op til ni kandidater mod de normale syv.

Du kan brevstemme online i perioden 19. april 2023 kl. 12:00 – 10. maj 2023 kl. 12:00.

Du kan stemme online hjemmefra på selve dagen for afholdelsen af generalforsamlingen.

Du kan stemme ved fremmøde til generalforsamlingen. Denne afstemningen er også digital.

Klik her og du bliver sendt til den digitale brevafstemning    

NemId og MitID?  Da vi stemmer i et online afstemningssystem, vil alle stemmeberettigede medlemmer, som på forhånd har indtastet deres cpr-numre i Muskelsvindfondens medlemssystem, kunne tilgå afstemningssystemet i brevafstemningsperioden. Login i afstemningssystemet sker med NemId eller MitId – du bestemmer selv, hvilken metode du benytter.

Bid mærke i: hvis du afbryder dit online stemmeforløb og logger ud af afstemningssystemet, bliver du sendt til en side, der spørger efter en valgkode. Denne side skal du blot ignorere og starter forfra via et af de links, vi har sendt til afstemningen, eller du kan klikke her. Vi ved det godt – det er ikke just super-duper brugervenligt, men det er desværre en ‘egenskab’ ved afstemningssystemet.

Er du i tvivl, om du har indtastet dit cpr-nummer i medlemssystemet, kan du tjekke det her under menupunktet “Min profil”.

OBS: Der kan opstå situationer, hvor fornyelsen af medlemskabet ligger i perioden fra brevafstemningens begyndelse til generalforsamlingens afholdelse. I de tilfælde kan vi desværre ikke give adgang til at brevstemme, før vi har registreret en betaling af medlemskabet, som dækker perioden henover datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Dette skyldes, at der ikke er garanti for, at medlemskabet rent faktisk gentegnes og dermed er betalt og gyldigt d. 13 maj 2023. Du kan logge ind i medlemssystemet og se, hvornår dit medlemskab står til fornyelse. Du finder denne information under menupunktet ‘mine ordrer’.

Bonusinfo: hvis du har indtastet dit cpr-nummer, eller vi først har registreret din betaling for medlemskabet efter d. 18. april 2023 kl. 12:00, kan du først brevstemme pr d. 26. april kl. 14:00. Det skyldes, at vi skal have tid til at trække data ud og behandle det, inden vi indlæser data i det digitale afstemningssystem. Indtaster du dit cpr-nummer, eller har vi først registreret din betaling for medlemskabet efter d. 26. april kl. 14:00, kan du brevstemme fra d. 3. maj kl. 14. Indtaster du dit cpr-nummer, eller har vi først registreret din betaling for medlemskabet efter d. 3. maj kl.14:00 kan du brevstemme fra d. 9. maj kl. 14:00 til d. 10. maj kl. 11:59.

HUSK: Hvad enten du vælger at brevstemme eller stemme under generalforsamlingen, er din stemmeret betinget af:

  • at du på datoen for generalforsamlinger (den 13. maj 2023) er fyldt 15 år
  • at du har et stort, og betalt medlemskab i Muskelsvindfonden pr den 13. maj 2023*

Du finder vores vedtægter her

Hvis du stemmer på selve dagen den 13. maj – så læs med her:

Der gælder de samme betingelser for afstemning på selve dagen, som hvis du vælger at brevstemme.

Du skal dog være opmærksom på følgende:

  • Du skal tilmelde dig afstemningen samtidig med, at du melder dig til Landsmødet. Tilmelding til Landsmødet, også hvis du kun deltager den 13. maj, finder du her: Tilmelding
  • Du skal huske at være registreret til valg senest kl. 11.00 på valgdagen, hvis du stemmer hjemmefra (dvs. ikke er tilmeldt selve landsmødet). Det kan du gøre her: Registrering onlinedeltagelse