En fagligt stærk forskningskomité

For at sikre et højt fagligt grundlag i udvælgelsen af forskningsprojekter er der nedsat en forskningskomité til at behandle ansøgningerne. Forskningskomitéen blev nedsat den 9. januar 2024 og er valgt for en treårig periode.

Alle ansøgninger – på nær ansøgning om støtte til deltagelse i internationalt samarbejde under 25.000 kr. – vurderes og bedømmes af forskningskomitéen. Komitéen indstiller ansøgningerne til endelig godkendelse i Muskelsvindfondens bestyrelse.

Der må forventes minimum tre måneders behandlingstid på ansøgninger, der behandles af forskningskomitéen.

 

Forskningskomiteen

Komiteen består af 11 personer

 • Henning Andersen

  Professor, dr. med, Ph. d
  Se mere
 • Uffe Birk Jensen

  Lærestolsprofessor, klinisk genetisk afdeling
  Se mere
 • Ingrid Poulsen

  Professor i klinisk sygepleje
  Se mere
 • Jacob Udby Blicher

  Professor, ledende overlæge
  Se mere
 • Karen la Cour

  Professor, MSc, Ph.d, ergoterapeut
  Se mere
 • Henrik Daa Schrøder

  Overlæge, professor emeritus
  Se mere
 • Mette Cathrine Ørngreen

  MD, DMSci
  Se mere
 • John Vissing

  MD, DMSci, professor i neurologi
  Se mere
 • Thomas Sejersen

  Professor, senior Physician
  Se mere
 • Ulla Werlauff

  Forskningsleder
  Se mere
 • Hans Peder Graversen

  Bestyrelsesformand i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM)
  Se mere